Campus

Buitenlandse studenten vinden moeilijk aansluiting

Internationale studenten missen het contact met hun Nederlandse studiegenoten, blijkt uit een onderzoek van drie studentenorganisaties. Ook hebben ze veel last van stress.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Erasmus Student Network Nederland (ESN) onderzochten voor de tweede keer hoe het internationale studenten in Nederland vergaat. Ruim driekwart van de 1002 respondenten – niet bekend is hoeveel van hen in het hbo of wo studeren – geeft aan meer contact te willen met Nederlandse leeftijdsgenoten. Ze blijken moeilijk aansluiting te kunnen vinden. 

Zorgelijk, schrijven de studentenorganisaties. Want juist goede integratie is belangrijk om buitenlandse afgestudeerden in Nederland te houden. Voorzitter van ESN Nederland Lupe Flores Zuñiga: “Internationalisering kan een enorme verrijking zijn voor de Nederlandse samenleving en economie, maar dat kan alleen als de studenten zich welkom voelen.”

Taalbarrière 
Onder meer de taalbarrière is een probleem. “Almost my entire study is with Dutch students yet I barely speak to them. I find it very hard to become close to them”, zegt een respondent. Ruim een derde is (zeer) ontevreden over de mogelijkheden om Nederlands te leren.

Wat betreft het onderwijs is bijna 70 procent van de respondenten goed te spreken over de kwaliteit van docenten. Wel vindt ruim een kwart dat er tijdens colleges geen rekening wordt gehouden met culturele verschillen. Ook voelt ruim 22 procent zich daar amper gehoord.

De internationals zijn opnieuw uitgebreid bevraagd over hun welzijn. Wat blijkt: bijna 44 procent ervaart ‘zeer veel’ tot ‘extreem veel’ stress en ruim 40 procent heeft last van psychologische problemen. ISO-voorzitter Tom van den Brink: “Makkelijke toegang tot hulp moet voor iedereen beschikbaar zijn, ook voor internationals.”

Studentenleven
De zorgen van de buitenlandse studenten zijn niet nieuw. Vorig jaar gaf eenderde aan weleens depressieve gevoelens te hebben, maar toen vulden slechts 311 buitenlandse studenten de vragenlijst in. Uit onderzoek van de LSVb in 2013 bleek ook al dat buitenlandse studenten amper deelnemen aan het Nederlandse studentenleven en dat de taal een grote barrière is.

De drie studentenorganisaties willen dat internationale en Nederlandse studenten meer gaan samenwerken tijdens groepsopdrachten. Ook zouden instellingen meer mogelijkheden moeten bieden om de Nederlandse taal te leren, vinden zij. De instroom van internationale studenten brengt verplichtingen met zich mee.

Het aantal buitenlandse studenten in het Nederlandse hoger onderwijs neemt al jaren toe. Dit collegejaar volgen bijna 86 duizend internationals een volledige studie aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. In 2010 waren dat er nog 52 duizend. Uitwisselingsstudenten, die hier geen hele opleiding volgen, komen daar nog bij.

HOP, Inge Schouten

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.