Onderwijs

Brusselse universiteit voert rechtszaak tegen keuring

De Vrije Universiteit Brussel (VUB)voert een rechtszaak om harde kritiek binnenskamers te houden. “Het kan begrepen worden als een stap tegen het systeem”, vindt bestuurslid Ann Verreth van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie

Van alle Vlaamse universiteiten zijn de juridische opleidingen onder de loep genomen. De VUB zou als enige een onvoldoende voor het eindniveau krijgen en is daar zo boos over dat zij naar de rechter is gestapt.

In kort geding heeft de rechter een dwangsom opgelegd aan de deskundigen die de opleiding hebben bekeken: als zij hun rapport toch publiceren, moeten ze 250 duizend euro betalen. De zaak over het oordeel zelf loopt nog.

Een verklaring voor de rechtszaak wil de universiteit niet geven. Er zou sprake zijn van “onregelmatigheden in de procedure”, aldus een woordvoerder. Het blijft gissen waarom die niet naar buiten mogen komen.

Onderwijskeurmeester NVAO staat er formeel buiten. De zaak is niet tegen haar aangespannen, maar tegen het bureau van de Vlaamse universiteiten en hogescholen zelf (VLUHR) dat de opleidingen doorlicht en de rapporten schrijft waar de NVAO zich op baseert.

Maar NVAO-bestuurslid Ann Verreth is bezorgd. “Het stelsel moet ook gedragen worden door de gemeenschap van het hoger onderwijs”, reageert ze. “Het aanspannen van een rechtszaak is een statement. Persoonlijk zou ik voor mijn opleiding een ‘herstelperiode’ aanvragen en snel mijn zaken verder op orde brengen.”

Strikt genomen had de NVAO de accreditatie van de Brusselse opleiding kunnen stopzetten, nu er geen visitatierapport ligt. Maar de NVAO wil de zaak niet op de spits drijven. De VUB krijgt langer de tijd om een beoordelingsrapport toe te sturen.

“Dat komt op zich wel vaker voor”, zegt Verreth. “Soms is het gewoon moeilijk om het bezoek van de deskundigen te plannen, soms hebben wij iets meer tijd nodig voor een beoordeling. Het gebeurt elk jaar wel een keer.”

Maar nooit eerder om deze reden. Nu gaat het Nederlandse kwaliteitsbureau QANU de opleiding opnieuw doorlichten, als onafhankelijke partij. Dat zal vermoedelijk in maart gaan gebeuren. Naar verwachting is het nieuwe rapport dan voor de zomer klaar.

Ook de Vlaamse politiek zit met de zaak in zijn maag. Een maand geleden stelde de grootste politieke partij van Vlaanderen, de nationalistisch-conservatieve N-VA, vragen aan minister Hilde Crevits van Onderwijs. Ook zij is er niet gelukkig mee, maar wacht de uitkomsten van de rechtszaak af.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.