Studentenleven

Brieven van TU-student in het verzet

Op 1 mei komt een nieuw boek uit over voormalig TU-student Piet Groenewege. Hij zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet en werd op 22-jarige leeftijd geëxecuteerd.

De gedenksteen met de naam van Groenewege. (Foto: Annebelle de Bruin)

In het boek ‘Boerenzoon in het verzet’ staan brieven centraal die Groenewege in zijn studententijd schreef aan het thuisfront. Hij beschreef onder meer dat hij moest wennen aan het leven op kamers in de stad en dat zijn studie veel van hem vergde. Tot diep in de nacht doorhalen op de sociëteit met andere studenten hield hij niet vol en hij kwakkelde met zijn gezondheid.

Groenewege ging in 1938 chemie studeren aan de TU, dat toen nog Technische Hogeschool Delft heette. In 1940 wisselde hij die opleiding in voor een studie mijnbouwkunde. Hij werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog actief  bij de ‘Binnenlandsche Strijdkrachten’ (O.D./ ‘Ordedienst’) in Amsterdam. Op 4 juli 1941 werd hij gearresteerd, en in april 1942 ter dood veroordeeld waarna hij werd gefusilleerd. Zijn naam is sinds 2020 te vinden op een gedenksteen bij de faculteit Civiele Techniek en Wetenschappen, samen met die van andere TU’ers in het verzet.

De Ordedienst hield zich onder meer bezig met sabotage van Duitse treinverbindingen en telefoonkabels. “De belangrijkste taak was echter het verzamelen van inlichtingen over de vijand, om die naar het Engeland te kunnen sturen. Daar hadden de Nederlandse regering en koningin Wilhelmina zich in ballingschap gevestigd”, is te lezen in een eerdere uitgave van de TU over Groenewege en andere TU’ers in het verzet. Het boek komt op 1 mei uit bij Kick Uitgevers.

Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.