Onderwijs

Brief aan FB-personeel na kritiek ingetrokken

Scherpe kritiek vanuit de vakbeweging heeft interim-manager Peek van het Facilitair Bedrijf ertoe gebracht een brief in te trekken die door zijn personeelschef gestuurd was aan vooral oudere FB-werknemers.

br />
De brief behelsde informatie over afvloeiingsregelingen, vut en pensioen, die volgens een woordvoerder van de vakbonden ,,rammelde van de fouten”. Bovendien hadden de bonden juist kort voor de vakantieperiode van het college van bestuur de verzekering gekregen dat het FB-personeel niet actief met afvloeiingsvoorstellen benaderd zou worden, zolang de reorganisatievoorstellen voor het FB niet afgerond waren.

Peek heeft zijnerzijds laten weten dat de brief als ‘niet-geschreven’ moet worden beschouwd, maar de vakbeweging vindt wel dat er schade aan het personeel is berokkend. ,,Sommige mensen dachten al dat ze na de vakantie niet meer terug hoefden te keren”, aldus een woordvoerder.

Een maand eerder waren de bonden – die in Het Overlegorgaan Personeelszaken onderhandelen over de voorgestelde splitsing en inkrimping van het FB – in aanvaring gekomen met het college van bestuur. Het cvb had scherpe kritiek op de samenvatting die de AbvaKabo in een pamflet van de onderhandelingen had gemaakt (‘het plan-Peek is van de baan’). Ondertussen zijn college en bonden het erover eens dat de veranderingsvoorstellen van het plan niet meer aan de orde zijn, nu er in de huisvestingssector allerlei nadere analyses worden uitgevoerd en de universiteitsraad nog zijn zegje moet doen over de voorziene sluiting van sommige kantines en de prijzen in de overige kantines.

Ruim vijftig arbeidsplaatsen worden bedreigd door de reorganisatie van het FB, die volgens het cvb op 1 januari zijn beslag moet krijgen. De vakbonden betwijfelen of die datum gehaald kan worden en wijzen erop dat het college aan onderdelen van het FB de ruimte wil bieden om eigen plannen te ontwikkelen. (R.M.)

Scherpe kritiek vanuit de vakbeweging heeft interim-manager Peek van het Facilitair Bedrijf ertoe gebracht een brief in te trekken die door zijn personeelschef gestuurd was aan vooral oudere FB-werknemers.

De brief behelsde informatie over afvloeiingsregelingen, vut en pensioen, die volgens een woordvoerder van de vakbonden ,,rammelde van de fouten”. Bovendien hadden de bonden juist kort voor de vakantieperiode van het college van bestuur de verzekering gekregen dat het FB-personeel niet actief met afvloeiingsvoorstellen benaderd zou worden, zolang de reorganisatievoorstellen voor het FB niet afgerond waren.

Peek heeft zijnerzijds laten weten dat de brief als ‘niet-geschreven’ moet worden beschouwd, maar de vakbeweging vindt wel dat er schade aan het personeel is berokkend. ,,Sommige mensen dachten al dat ze na de vakantie niet meer terug hoefden te keren”, aldus een woordvoerder.

Een maand eerder waren de bonden – die in Het Overlegorgaan Personeelszaken onderhandelen over de voorgestelde splitsing en inkrimping van het FB – in aanvaring gekomen met het college van bestuur. Het cvb had scherpe kritiek op de samenvatting die de AbvaKabo in een pamflet van de onderhandelingen had gemaakt (‘het plan-Peek is van de baan’). Ondertussen zijn college en bonden het erover eens dat de veranderingsvoorstellen van het plan niet meer aan de orde zijn, nu er in de huisvestingssector allerlei nadere analyses worden uitgevoerd en de universiteitsraad nog zijn zegje moet doen over de voorziene sluiting van sommige kantines en de prijzen in de overige kantines.

Ruim vijftig arbeidsplaatsen worden bedreigd door de reorganisatie van het FB, die volgens het cvb op 1 januari zijn beslag moet krijgen. De vakbonden betwijfelen of die datum gehaald kan worden en wijzen erop dat het college aan onderdelen van het FB de ruimte wil bieden om eigen plannen te ontwikkelen. (R.M.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.