Onderwijs

Bouw woningen op stoom

De kamernood onder studenten houdt de komende jaren nog aan. Een tegenvaller was de vertraging bij de bouw van vijfhonderd woningen in TU-Noord. Maar studentenhuisvesting Duwo zet elders grote stappen.

Studentenhuisvesting Duwo levert in 2010 en 2011 op drie locaties een kleine duizend studentenwoningen op. Volgens Duwo komt daarmee de geplande realisatie van veertienhonderd woningen in de periode van 2006 tot en met 2010 eindelijk goed op gang.
Het gaat om een in mei gestart project aan de Rotterdamseweg (267 woningen), de Derde Toren aan de Balthasar van der Polweg (405) en nieuwbouw en herontwikkeling aan het De Vries van Heijstplantsoen (294). Deze 966 studentenwoningen zijn een uitwerking van het drie jaar geleden afgesloten convenant tussen de TU, de gemeente Delft, studentenvakbond VSSD en Duwo. Daarin werd afgesproken dat Duwo voor 2011 zou zorgen voor veertienhonderd nieuwe studentenwoningen.
Voortvloeiend uit het convenant zijn er ook plannen voor zeker drie projecten die samen goed zijn voor 583 studentenwoningen. Het gaat om nieuwbouw op de plaats van Kanaalweg 3 (voormalig Dish-hotel; tweehonderd), restauratie en herontwikkeling van Mijnbouwplein 11 (tweehonderd) en nieuwbouw aan de nieuwe Prof. Schermerhornstraat, waar het plan Mijnbouwhof en Kanaalweg 288 studenten aan woonruimte moet helpen.
Een datum voor het begin van de realisatie van die drie plannen is nog niet bekend. Voor de bouw van die woningen ontstond eind mei een blokkade. De Raad van State zette toen een streep door bestemmingsplan TU Noord. De Belangenvereniging TU Noord en de Stichting Commissie Natuur en Milieu tekenden bezwaar aan tegen het bestemmingsplan. De gemeente Delft had nieuw te bouwen studentenkamers ten onrechte als halve woningen geteld. Er moet nu een milieu-effectrapportage komen.
De afspraken in het convenant zijn volgens de gemeente grotendeels verwerkt in de prestatieafspraken 2009-2012 die twee weken geleden zijn ondertekend. Daarin staan afspraken tussen de gemeente Delft en de Delftse woningcorporaties Duwo, Vestia, Vodimes en Woonbron. Volgens deze uitwerking van de Woonvisie Delft 2008-2020 moeten tussen 2008 en 2016 minstens 3600 studenteneenheden worden gerealiseerd. Voor de korte termijn wordt buiten het TU-gebied gezocht naar kansen voor studentenhuisvesting. Gekeken wordt naar de locaties Station Delft-Zuid, Buitenhof en potentiële kantorenlocaties. Op middellange termijn wordt gekeken naar mogelijkheden binnen het TU-gebied.
Duwo ontwikkelt ondertussen enkele spoedinitiatieven. Een daarvan is het ombouwen van sociale huurwoningen tot studentenkamers. Per jaar levert dat ongeveer tweehonderd kamers op. Een groot deel van de dit jaar op die wijze te creëren kamers is volgens de woningcorporatie aan het begin van het komend collegejaar beschikbaar. Daarnaast heeft Duwo de gemeente gevraagd locaties beschikbaar te stellen voor tijdelijke studentenhuisvesting. Het gaat dan om containerwoningen. De gemeente heeft inmiddels een braakliggend terrein bij station Delft-Zuid aangewezen. Daar komen 210 semipermanente studentenwoningen. 

Naam: Rafi Vayani
Faculteit: Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica
Titel afstudeerscriptie: Improving automatic software fault localization

“Ik was stomverbaasd”, vertelt Rafi Vayani over zijn nominatie als beste afstudeerder. “Je weet wel dat je lekker bezig bent, maar je hebt geen besef hoe goed precies.” Vayani combineerde zijn studie met topsport. Hij beoefent de Indonesische gevechtskunst pencak silat. “Dat is in Azië ongeveer net zo populair als voetbal hier. Als je op topniveau wilt meedraaien, moet je heel veel trainen.” Door die combinatie deed hij anderhalf jaar langer over zijn studie. “Ik vind dat uitlopen moet kunnen, zolang je dat bewust doet. Als uitloop door afleiding komt, is het een gebrek aan discipline. Maar verbreding zoeken is goed. Zo snel mogelijk willen afstuderen is een oubollige gedachte.”
Vayani werkt tegenwoordig als business consultant bij een it-bedrijf. “Dat heeft niet direct met mijn afstudeerproject te maken, maar indirect wel. Je leert zelfstandig werken en abstract denken.” Voor toekomstige afstudeerders heeft hij één tip: “Zorg ervoor dat je een project kiest dat je leuk lijkt, niet zomaar iets dat makkelijk is. Anders zit je er alleen maar tegen aan te hikken. Ik heb dat bij veel studiegenoten gezien die halverwege met hun projecten stopten.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.