Onderwijs

Bonden zetten in op werkgelegenheid

Een garantie tegen gedwongen ontslagen, beperking van het aantal tijdelijke aanstellingen, een ondernemingsraad aan alle universiteiten. Dat zijn de meest opvallende eisen waarmee de vakbonden beginnen aan de onderhandelingen over een cao voor de universiteiten.

br />
De inzet van de vier vakbonden staat op een aantal onderdelen haaks op de ideeën van de werkgevers, verenigd in de VSNU. Zo willen de bonden tijdelijke aanstellingen beperken, zowel het aantal daarvan als de gronden waarop een werknemer tijdelijk aangesteld kan worden. Er moet een ‘harde bovengrens’ gesteld worden aan de tijd dat iemand in opeenvolgende tijdelijke banen werkt. Het aantal uitzendkrachten, free-lancers en dergelijke moet beperkt blijven.

De universiteiten willen flexibiliteit en mobiliteit dat bereiken door meer gebruik maken van tijdelijk personeel en uitzendkrachten. De bonden hebben een andere opvatting over mobiliteit. Zij willen werknemers een jaar laten ‘proefdraaien’ in een andere baan met het recht om in hun oude baan terug te keren en wetenschappers eens per vijf jaar een jaar sabbatsverlof geven.

De bonden willen verder met de werkgevers afspreken dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, dat er geen arbeidsplaatsen verloren gaan en liefst ook dat er extra banen in de laagste salarisschalen bijkomen. (HOP/H.Ob.)

Een garantie tegen gedwongen ontslagen, beperking van het aantal tijdelijke aanstellingen, een ondernemingsraad aan alle universiteiten. Dat zijn de meest opvallende eisen waarmee de vakbonden beginnen aan de onderhandelingen over een cao voor de universiteiten.

De inzet van de vier vakbonden staat op een aantal onderdelen haaks op de ideeën van de werkgevers, verenigd in de VSNU. Zo willen de bonden tijdelijke aanstellingen beperken, zowel het aantal daarvan als de gronden waarop een werknemer tijdelijk aangesteld kan worden. Er moet een ‘harde bovengrens’ gesteld worden aan de tijd dat iemand in opeenvolgende tijdelijke banen werkt. Het aantal uitzendkrachten, free-lancers en dergelijke moet beperkt blijven.

De universiteiten willen flexibiliteit en mobiliteit dat bereiken door meer gebruik maken van tijdelijk personeel en uitzendkrachten. De bonden hebben een andere opvatting over mobiliteit. Zij willen werknemers een jaar laten ‘proefdraaien’ in een andere baan met het recht om in hun oude baan terug te keren en wetenschappers eens per vijf jaar een jaar sabbatsverlof geven.

De bonden willen verder met de werkgevers afspreken dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen, dat er geen arbeidsplaatsen verloren gaan en liefst ook dat er extra banen in de laagste salarisschalen bijkomen. (HOP/H.Ob.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.