Onderwijs

Bonden sturen boze brief over reorganisatie

Het college van bestuur moet zich houden aan de intentie van de afspraken die met de bonden zijn gemaakt over de mammoet-reorganisatie. Doet het dat niet, dan zijn bezwarenprocedures en een gang naar de geschillencommissie onvermijdelijk.

Dat hebben de bonden het college dinsdag laten weten in een open brief.

,,Wij zullen ons door u nimmer in een situatie laten manoeuvreren, waarbij wij een slecht product aan onze achterban moeten slijten”, zo verwoorden de bonden hun onvrede over de gang van zaken. Voornaamste bezwaar luidt dat het college bij de reorganisatie van het bureau en de modernisering van de ondersteunende diensten vooruitloopt op de formele stappen, zoals die in augustus zijn vastgelegd in een protocol met de vakcentrales.

Daarin is onder meer bepaald dat alle Bureau-medewerkers (behalve degenen die in de staf terechtkomen) gelijktijdig weten wat hun functie wordt in de nieuwe organisatie. Pas als de bonden het verander- en organisatieplan voor het Bureau hebben goedgekeurd, kunnen mensen worden aangesteld in een Bedrijven Service Centrum of Studenten Service Centrum. Het college wil deze Service Centra volgens de bonden al eerder inrichten, blijkens mededelingen die onder meer in het vorige voorlichtingskatern in Delta zijn gedaan.

,,Er komt vervolgens nog wel een veranderplan, maar dat is niet meer dan de deelplannen met een strikje eromheen”, zegt ing. F. Kok namens de bonden. Formeel kan het college dat doen, ,,maar de intentie van het protocol is dan vermoord”. Als diensten niet gelijktijdig gevormd worden, neemt de onzekerheid voor medewerkers volgens de bonden toe. Mensen moeten zich telkens afvragen ‘of ze er dit keer bij zitten’. Ze staan voor het dilemma: bezwaar aantekenen of afwachten tot de volgende plaatsingsronde.

,,We willen voorkomen dat mensen nu al te horen krijgen: jullie komen hier te werken. Als wij dan uiteindelijk niet akkoord gaan met het veranderplan, zijn wíj de boosdoeners. Want dan is het argument: ‘Die mensen werken nu net op een nieuwe plek, dan kun je ze toch niet wéér verplaatsen’.”, aldus Kok.

De bonden vragen in de brief om een snelle voortzetting van de vergadering in het Overlegorgaan Personeelszaken: ,,Uiteraard zijn wij daarbij bereid onder de rondvraag van u te vernemen dat u het reorganisatietraject zowel naar de letter als naar de geest van de afspraken van 12 augustus wilt vervolgen.”

Het college wil in ieder geval spoedig met de bonden om de tafel zitten, laat collegelid Veenendaal in een eerste reactie weten. ,,Het is spannend; dat is logisch want er staat veel op het spel. De centrales komen op voor het belang van het personeel zoals zij dat zien. Het cvb komt op voor het belang van het personeel èn van de organisatie van de TU, waarvoor het overigens verantwoordelijk is.”
(A.d.J.)

Het college van bestuur moet zich houden aan de intentie van de afspraken die met de bonden zijn gemaakt over de mammoet-reorganisatie. Doet het dat niet, dan zijn bezwarenprocedures en een gang naar de geschillencommissie onvermijdelijk. Dat hebben de bonden het college dinsdag laten weten in een open brief.

,,Wij zullen ons door u nimmer in een situatie laten manoeuvreren, waarbij wij een slecht product aan onze achterban moeten slijten”, zo verwoorden de bonden hun onvrede over de gang van zaken. Voornaamste bezwaar luidt dat het college bij de reorganisatie van het bureau en de modernisering van de ondersteunende diensten vooruitloopt op de formele stappen, zoals die in augustus zijn vastgelegd in een protocol met de vakcentrales.

Daarin is onder meer bepaald dat alle Bureau-medewerkers (behalve degenen die in de staf terechtkomen) gelijktijdig weten wat hun functie wordt in de nieuwe organisatie. Pas als de bonden het verander- en organisatieplan voor het Bureau hebben goedgekeurd, kunnen mensen worden aangesteld in een Bedrijven Service Centrum of Studenten Service Centrum. Het college wil deze Service Centra volgens de bonden al eerder inrichten, blijkens mededelingen die onder meer in het vorige voorlichtingskatern in Delta zijn gedaan.

,,Er komt vervolgens nog wel een veranderplan, maar dat is niet meer dan de deelplannen met een strikje eromheen”, zegt ing. F. Kok namens de bonden. Formeel kan het college dat doen, ,,maar de intentie van het protocol is dan vermoord”. Als diensten niet gelijktijdig gevormd worden, neemt de onzekerheid voor medewerkers volgens de bonden toe. Mensen moeten zich telkens afvragen ‘of ze er dit keer bij zitten’. Ze staan voor het dilemma: bezwaar aantekenen of afwachten tot de volgende plaatsingsronde.

,,We willen voorkomen dat mensen nu al te horen krijgen: jullie komen hier te werken. Als wij dan uiteindelijk niet akkoord gaan met het veranderplan, zijn wíj de boosdoeners. Want dan is het argument: ‘Die mensen werken nu net op een nieuwe plek, dan kun je ze toch niet wéér verplaatsen’.”, aldus Kok.

De bonden vragen in de brief om een snelle voortzetting van de vergadering in het Overlegorgaan Personeelszaken: ,,Uiteraard zijn wij daarbij bereid onder de rondvraag van u te vernemen dat u het reorganisatietraject zowel naar de letter als naar de geest van de afspraken van 12 augustus wilt vervolgen.”

Het college wil in ieder geval spoedig met de bonden om de tafel zitten, laat collegelid Veenendaal in een eerste reactie weten. ,,Het is spannend; dat is logisch want er staat veel op het spel. De centrales komen op voor het belang van het personeel zoals zij dat zien. Het cvb komt op voor het belang van het personeel èn van de organisatie van de TU, waarvoor het overigens verantwoordelijk is.”
(A.d.J.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.