Onderwijs

Bonden schakelen externe arbiter in

De vakbonden die vertegenwoordigd zijn in het Overlegorgaan Personeelszaken hebben vorige week de advies- en arbitragecommissie van prof.mr. J. de Ruiter te hulp geroepen.

Woensdagavond zijn de laatste pogingen om over de reorganisatie van de ondersteunende diensten tot een akkoord te komen, mislukt

Het college van bestuur heeft, na het definitief vastlopen van het overleg, niet de garantie willen geven dat het geen nieuwe stappen in dat proces zal zetten. Collegelid Veenendaal zegt echter dat deze stappen vooral het verder uitwerken van het organisatieplan en het aanvragen van een advies van de medezeggenschapscommissie betreffen.

De toezeggingen die het cvb vorige week deed om het overleg gaande te houden, heeft het inmiddels ingetrokken. Dat betrof het geven van inzage aan de bonden in de details van de plaatsingsprocedure voor benoemingen in de staf van het college, en het opschorten van de wervingen voor de nog openstaande vacatures in diezelfde staf.

De publicatie van een lijst met ‘voorlopige’ benoemingen in de collegestaf was voor de bonden de druppel die de emmer deed overlopen, omdat zij nog niet het daarbij behorende organisatieplan hadden gezien. Vakbondswoordvoerder Adri Sloot: ,,Het college acht zich niet meer gebonden aan het opschorten van die wervingen. Maar als het ermee doorgaat wordt het helemaal oorlog. En dat kan ik me nauwelijks voorstellen.” Een woordvoerder van het college benadrukt dat open en reëel overleg over het organisatieplan van de staf nog steeds mogelijk is. ,,We treffen daarvoor de voorbereidingen.”

Richard Meijer

De vakbonden die vertegenwoordigd zijn in het Overlegorgaan Personeelszaken hebben vorige week de advies- en arbitragecommissie van prof.mr. J. de Ruiter te hulp geroepen. Woensdagavond zijn de laatste pogingen om over de reorganisatie van de ondersteunende diensten tot een akkoord te komen, mislukt

Het college van bestuur heeft, na het definitief vastlopen van het overleg, niet de garantie willen geven dat het geen nieuwe stappen in dat proces zal zetten. Collegelid Veenendaal zegt echter dat deze stappen vooral het verder uitwerken van het organisatieplan en het aanvragen van een advies van de medezeggenschapscommissie betreffen.

De toezeggingen die het cvb vorige week deed om het overleg gaande te houden, heeft het inmiddels ingetrokken. Dat betrof het geven van inzage aan de bonden in de details van de plaatsingsprocedure voor benoemingen in de staf van het college, en het opschorten van de wervingen voor de nog openstaande vacatures in diezelfde staf.

De publicatie van een lijst met ‘voorlopige’ benoemingen in de collegestaf was voor de bonden de druppel die de emmer deed overlopen, omdat zij nog niet het daarbij behorende organisatieplan hadden gezien. Vakbondswoordvoerder Adri Sloot: ,,Het college acht zich niet meer gebonden aan het opschorten van die wervingen. Maar als het ermee doorgaat wordt het helemaal oorlog. En dat kan ik me nauwelijks voorstellen.” Een woordvoerder van het college benadrukt dat open en reëel overleg over het organisatieplan van de staf nog steeds mogelijk is. ,,We treffen daarvoor de voorbereidingen.”

Richard Meijer

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.