Onderwijs

Bonden en college akkoord over servicecentra

De bonden in het lokaal overleg zijn het in hoofdlijnen eens met de voorstellen voor de nieuwe servicecentra. Stapje verderBelangrijk in de goedgekeurde organisatieplannen is dat hierin de omvang van alle servicecentra in fte’s is vastgelegd.

De directeuren van de centra in oprichting moeten voor 20 april de personele invulling rond hebben. Op die datum bespreekt het college de personeels- en sociale plannen in het lokaal overleg. Dan wordt duidelijk welke werknemers nog geen plaats hebben in de nieuwe organisatie van staf, bestuur en servicecentra (SBS).

Woordvoerder Sloot benadrukt dat de bonden ook kanttekeningen hebben geplaatst in het vijf uur durende overleg van afgelopen maandag. ,,Het voortbestaan van de Wetenschapswinkel was in het geding”, zegt Sloot. ,,Dat is nu gelukkig van de baan. Maar over het uitbesteden van de psychologische tests is nog steeds geen overeenstemming.”

Eén van de doelstellingen van de reorganisatie van het Bureau van de universiteit was het terugbrengen van de overhead. De bonden wezen er al op dat in de plannen van de servicecentra daar weinig van te merken was. Een cijfermatig vergelijk met de oude situatie van het bureau is moeilijk. ,,Dat komt omdat een aantal nieuwe taken is geïntroduceerd in de centra”, zegt Frans Kok van de stafeenheid Personeel en Organisatie. ,,Aan de andere kant worden er straks ook taken elders ondergebracht. Je moet ook eigenlijk naar de kwalitatieve kant van de operatie kijken, dat is veel belangrijker dan wat er getalsmatig gebeurt.”

Ook Sloot ontbreekt het op dit moment aan een eenduidig beeld. ,,Dit is pas een stap. Definitieve uitspraken over krimp of groei kunnen pas gedaan worden als de faculteiten in augustus hun organisatieplannen klaar hebben. Het college zegt dat deze operatie bezuinigingen oplevert. Ik weet dat niet, maar sluit het bij voorbaat niet uit.”
Tijdelijk

Het Universitair Diensten Centrum (UDC) wordt straks met 65 arbeidsplaatsen het grootste onderdeel van de nieuwe organisatie, waaronder de nog niet goedgekeurde arbo- en milieudienst. In weerwil van eerdere afspraken is een aantal functies op het gebied van financiën en personeelszaken vooralsnog tijdelijk vormgegeven, in afwachting van verdere organisatie-ontwikkelingen.

In het Studenten Service Centrum (SSC) komen naast de studentenadministratie straks onder meer Studium Generale, het Sportcentrum en Mekelweg 10. Het SSC omvat 36,5 arbeidsplaatsen, en is nagenoeg even groot als het Bedrijven Service Centrum (BSC). Nieuw hierin zijn onder meer het Cicat en Technostarters. Ook de Wetenschapswinkel komt per 1 mei bij het BSC.

In de Communicatie- en Marketing Groep (CMG) zullen in totaal 32banen komen, inclusief de ruim acht medewerkers van het Techniek Museum. Andere grote onderdelen in het CMG zijn de voormalige Diec, voorlichting en Delta.

Ook Vastgoedbeheer valt straks onder de centrale organisatie. Staf, bestuur en servicecentra worden ondersteund door door de clusterdienst SBS. Deze dienst telt 22 arbeidsplaatsen.

Stapje verder

Belangrijk in de goedgekeurde organisatieplannen is dat hierin de omvang van alle servicecentra in fte’s is vastgelegd. De directeuren van de centra in oprichting moeten voor 20 april de personele invulling rond hebben. Op die datum bespreekt het college de personeels- en sociale plannen in het lokaal overleg. Dan wordt duidelijk welke werknemers nog geen plaats hebben in de nieuwe organisatie van staf, bestuur en servicecentra (SBS).

Woordvoerder Sloot benadrukt dat de bonden ook kanttekeningen hebben geplaatst in het vijf uur durende overleg van afgelopen maandag. ,,Het voortbestaan van de Wetenschapswinkel was in het geding”, zegt Sloot. ,,Dat is nu gelukkig van de baan. Maar over het uitbesteden van de psychologische tests is nog steeds geen overeenstemming.”

Eén van de doelstellingen van de reorganisatie van het Bureau van de universiteit was het terugbrengen van de overhead. De bonden wezen er al op dat in de plannen van de servicecentra daar weinig van te merken was. Een cijfermatig vergelijk met de oude situatie van het bureau is moeilijk. ,,Dat komt omdat een aantal nieuwe taken is geïntroduceerd in de centra”, zegt Frans Kok van de stafeenheid Personeel en Organisatie. ,,Aan de andere kant worden er straks ook taken elders ondergebracht. Je moet ook eigenlijk naar de kwalitatieve kant van de operatie kijken, dat is veel belangrijker dan wat er getalsmatig gebeurt.”

Ook Sloot ontbreekt het op dit moment aan een eenduidig beeld. ,,Dit is pas een stap. Definitieve uitspraken over krimp of groei kunnen pas gedaan worden als de faculteiten in augustus hun organisatieplannen klaar hebben. Het college zegt dat deze operatie bezuinigingen oplevert. Ik weet dat niet, maar sluit het bij voorbaat niet uit.”
Tijdelijk

Het Universitair Diensten Centrum (UDC) wordt straks met 65 arbeidsplaatsen het grootste onderdeel van de nieuwe organisatie, waaronder de nog niet goedgekeurde arbo- en milieudienst. In weerwil van eerdere afspraken is een aantal functies op het gebied van financiën en personeelszaken vooralsnog tijdelijk vormgegeven, in afwachting van verdere organisatie-ontwikkelingen.

In het Studenten Service Centrum (SSC) komen naast de studentenadministratie straks onder meer Studium Generale, het Sportcentrum en Mekelweg 10. Het SSC omvat 36,5 arbeidsplaatsen, en is nagenoeg even groot als het Bedrijven Service Centrum (BSC). Nieuw hierin zijn onder meer het Cicat en Technostarters. Ook de Wetenschapswinkel komt per 1 mei bij het BSC.

In de Communicatie- en Marketing Groep (CMG) zullen in totaal 32banen komen, inclusief de ruim acht medewerkers van het Techniek Museum. Andere grote onderdelen in het CMG zijn de voormalige Diec, voorlichting en Delta.

Ook Vastgoedbeheer valt straks onder de centrale organisatie. Staf, bestuur en servicecentra worden ondersteund door door de clusterdienst SBS. Deze dienst telt 22 arbeidsplaatsen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.