Onderwijs

Bonden boos over salaris decanen

De lokale vakbonden aan de TU Delft zijn ‘zeer boos’ op het college van bestuur. Volgens de bonden zijn twee decanen onlangs benoemd met een salaris ‘ver boven de CAO-norm’.


De bonden hebben daarom eind juli een geschil hierover voorgelegd aan de CAO-partijen, ofwel: de landelijke vakbonden en de VSNU. De vakbonden aan de TU Delft spreken al sinds oktober 2011 met het college over het salaris van decanen.


Aanleiding was het salaris van voormalig decaan Marco Waas die volgens de bonden was aangesteld  op het maximum van schaal 18  (8622 euro bruto per maand) plus twintig procent, plus een structurele bonus van acht procent. Dat is boven de norm van de CAO Universiteiten en het college mag daar volgens de vakbonden alleen van afwijken als er een regeling is getroffen waarmee de bonden hebben ingestemd. En dat is niet het geval.


 
“In juni 2012 blijkt plots dat toch weer een decaan is aangesteld ver boven de CAO-norm, kort daarop gevolgd door een tweede aanstelling”, zegt Saskia Marsman, vakbondsconsulent aan de TU en CAO-onderhandelaar namens CNV Publieke Zaak. “Dat is ontoelaatbaar.” Rector Karel Luyben, die namens het college van bestuur gesprekspartner is van de lokale vakbonden, is met vakantie en daarom niet bereikbaar voor commentaar. 
“Het gaat niet eens zozeer om de hoogte van de salarissen”, zegt Hans van Schagen, voorzitter van de lokale vakbonden. “Het gaat erom dat ondanks twee brieven van ons het college doorgaat met het aanstellen van decanen met structurele bonussen. Teleurstellend dat wij dit nu naar buiten moeten brengen. Dit doet geen goed aan het imago van de TU Delft.”
De bonden hebben een eigen voorstel voor een regeling, maar Van Schagen wil niet zeggen wat die inhoudt. Volgens Marsman heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam een regeling voor een toelage van vijftien procent.


Marsman zegt dat het onderwerp nogal leeft onder leden van de vakbond. “Mensen zijn verdrietig dat de top zoveel verdient en dat er op de werkvloer reorganisaties zijn en mensen gedwongen worden ontslagen.”


 


 

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.