Opinie

Bikkelen bij de or

Maandelijks praat de or mee over beslissingen van het college van bestuur die direct of indirect de belangen van medewerkers raken. Hoe is het om een vergadering bij te wonen?

(Foto: Pixabay.com)

Wie meer wil weten over belangrijke besluiten aan de TU en de rol van de medezeggenschap daarin, moet een doorzetter zijn. Waarom? Om te beginnen moet je aan een agenda zien te komen, want die wordt nergens gepubliceerd. Dat kost wat moeite. Gelukt? Lees die van 4 juli: WNRA-regelingen, BNO kaderplan, AVG fase 2 audit, Jaarverslag en Jaarrekening.


Nee, nu niet meteen afhaken. Doorzetten.


Gang van zaken

We zitten er klaar voor. Zonder stukken, want die krijgen we niet. Na de mededelingen, de vaststelling van het verslag, de actiepunten en de jaarplanner, is het tijd voor punt 4: de algemene gang van zaken in aanwezigheid van twee leden van de raad van toezicht. Collegevoorzitter Tim van der Hagen neemt in sneltreinvaart wat ‘grootschalige bewegingen’ door van mondiaal (China, Noord-Korea), via Europees (Horizon Europe, Idea League), naar Nederlands (Commissie-Van Rijn, sectorplannen) en natuurlijk Delft.


Campusstrategie

Na dit halfuurtje komt de ondernemingsraad (or) terug op de discussie over de campusstrategie, die ‘altijd besloten was terwijl het meestal niet over bedragen ging’. De raad wil meer transparantie. De collegevoorzitter zegt erover te willen nadenken, en door gaat hij. De raad probeert het na een tijdje opnieuw: waarom er niet open over communiceren? Het gaat immers over huisvesting van medewerkers en studenten. “Gaan we over in gesprek”, zegt de collegevoorzitter.


WNRA-regelingen

Je weet wel, toch? De Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. De raad heeft naar wat regelingen gekeken en wil samenhang zien met het aangepaste sociaal plan. Dat blijkt bijna klaar te zijn. Oké, we zullen het zien.


BNO kaderplan

Als volgende punt noemt Van der Hagen het ‘bedrijfsnoodorganisatie kaderplan’. Dáár staat die afkorting BNO dus voor. De or blijkt het een prima plan te vinden met een goede organisatie van alle veiligheidsregelingen. Wel wil de raad meer informatie over een punt op pagina 28: ‘leren innovatieproces’ en op pagina 18: ‘verantwoordelijkheden CRE’, ofwel vastgoed. Die pagina’s hebben we niet, dus waar dit precies over gaat? Het is volgens de raad belangrijk dat BHV-gerelateerde zaken bij de ontwerpfase van het gebouw worden betrokken en niet pas bij de ingebruikname. Tja, dat klinkt logisch.


AVG fase 2 audit

Directeur Legal Services Saskia Voortman meldt dat er ‘aan het eind van de fase een audit is voorzien’ en dat haar team nu bezig is aan een plan voor fase 3. De audit wordt even doorgeschoven naar het najaar. Het wordt een ‘light audit’. “PWC heeft er een zware scan overheen gehaald”, aldus Voortman. Oké dan.


Jaarverslag 2018

De or merkt op dat op pagina 16 de categorie ‘docenten’ mist bij de twee plusjes. Gelukkig staat het jaarverslag wél online en hebben we dit gelezen. Het college is het met de raad eens en is net als de or geschokt over het feit dat het percentage promoties na vijf jaar op 43 procent ligt. Na een discussie over wachtgeldtijd moeten we de zaal verlaten vanwege het agendapunt ‘Jaarrekening’. Dat is niet openbaar. Einde oefening.


Iemand zin om een keertje mee te gaan luisteren naar wat het college allemaal wil beslissen en wat de medezeggenschap daarvan vindt? Misschien staat de door de raad verlangde transparantie zomaar op de agenda.

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.