Onderwijs

Bibliotheek wil taken verbreden

Het cvb heeft deze week het nieuwe bedrijfsplan van de universiteitsbibliotheek officieel vastgesteld. Hoofdlijn daarin is dat de bibliotheek haar taak breder wil opvatten dan het onderhouden van ’s lands grootste collectie technisch wetenschappelijke literatuur.

br />
Die uitbreiding betekent in de eerste plaats dat de bibliotheek goed thuis wil zijn op de infobahn om de daarlangs beschikbare informatie adequaat te kunnen ontsluiten. Ook wil de bibliotheek de eigen informatiebronnen waar mogelijk elektronisch beschikbaar maken.

Daarnaast wil de bibliotheek zich meer op de internationale informatiemarkt begeven. Een Brits en een Spaans instituut stapten voor hun documentenleverantie al over van de British Library naar Delft. Vooral Scandinavië wordt gezien als een potentieel afzetgebied. Gestreefd wordt naar een jaarlijkse groei van acht procent. Om snelle en efficiënte leverantie te kunnen garanderen komt er een moderne kopieerstraat. Een nog te behalen ISO-9002 certificaat moet de kwaliteit van de diensten waarborgen.

Financieel staat de bibliotheek er momenteel niet slecht voor. Dat komt met name door de groei van de derde geldstroom van 0,4 miljoen in 1987 naar 2,8 in 1994. Daar staat tegenover dat de dalende studentenaantallen op den duur ook voor de bibliotheek consequenties zullen hebben en dat de kosten van het op peil houden van de collectie nog steeds oplopen. De opgebouwde reserve van bijna vijf miljoen gulden is overigens grotendeels bedoeld voor de nieuwbouw. (C.J.)

Christian Jongeneel

Het cvb heeft deze week het nieuwe bedrijfsplan van de universiteitsbibliotheek officieel vastgesteld. Hoofdlijn daarin is dat de bibliotheek haar taak breder wil opvatten dan het onderhouden van ’s lands grootste collectie technisch wetenschappelijke literatuur.

Die uitbreiding betekent in de eerste plaats dat de bibliotheek goed thuis wil zijn op de infobahn om de daarlangs beschikbare informatie adequaat te kunnen ontsluiten. Ook wil de bibliotheek de eigen informatiebronnen waar mogelijk elektronisch beschikbaar maken.

Daarnaast wil de bibliotheek zich meer op de internationale informatiemarkt begeven. Een Brits en een Spaans instituut stapten voor hun documentenleverantie al over van de British Library naar Delft. Vooral Scandinavië wordt gezien als een potentieel afzetgebied. Gestreefd wordt naar een jaarlijkse groei van acht procent. Om snelle en efficiënte leverantie te kunnen garanderen komt er een moderne kopieerstraat. Een nog te behalen ISO-9002 certificaat moet de kwaliteit van de diensten waarborgen.

Financieel staat de bibliotheek er momenteel niet slecht voor. Dat komt met name door de groei van de derde geldstroom van 0,4 miljoen in 1987 naar 2,8 in 1994. Daar staat tegenover dat de dalende studentenaantallen op den duur ook voor de bibliotheek consequenties zullen hebben en dat de kosten van het op peil houden van de collectie nog steeds oplopen. De opgebouwde reserve van bijna vijf miljoen gulden is overigens grotendeels bedoeld voor de nieuwbouw. (C.J.)

Christian Jongeneel

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.