Onderwijs

Bibliotheek scoort hoog in Europa

De bibliotheek van de TU Delft (BTUD) is één van de beste van Europa, concludeert de visitatiecommissie in haar eindrapport.Dat rapport is eind december van het vorig jaar gepresenteerd.

Het onderzoek is gehouden op verzoek van het college van bestuur.

De bibliotheek is goed op weg om een volwaardig virtueel centrum te worden. Dat moet ook, wil Delft zijn functie als een internationaal kennisdomein handhaven en verbeteren. Maar niet alle hoop moet gevestigd worden op de ontwikkelingen in de techniek, zo oordeelt de commissie. De ‘klant’ moet niet uit het oog worden verloren.

Een van die klanten kan het bedrijfsleven zijn. In het rapport beveelt de commissie de ontwikkeling aan van een nationale bibliotheek voor technisch wetenschappelijke innovatie. Hiervoor moet het ministerie van onderwijs steun geven.

Op financieel en administratief gebied moet de bibliotheek verbeteren. ‘Een integrale financiële verantwoording van de BTUD ontbreekt’, zo constateert de commissie. Er is geen jaarrekening en de begroting van het afgelopen jaar wordt pas na ruim vier maanden afgerond.

De bibliotheek behoort tot één van de beste van Europa, zo staat in het rapport: visionair, ambitieus en innovatief. Wel moet de kennisoverdracht worden versterkt: ‘leren te vinden’ is daarbij het sleutelwoord. Zo wordt de klant, de gebruiker, beter bediend. Want in tegenstelling tot wat voortschrijdende technologie als internet doet vermoeden, wordt zoeken steeds moeilijker. Daarom moet de wetenschappelijke informatievoorziening meer aandacht krijgen van de bibliotheek en van het college van bestuur. Investeringen daarin zijn volgens de commissie noodzakelijk. Kosten zijn daarbij ondergeschikt aan de investering in de toekomst.

Eén van de aandachtspunten moet de aanleg zijn van een virtueel depot, naast de fysieke informatie die de bibliotheek al heeft. De plannen in die richting zijn een stap op de goede weg, en de verwezenlijking ervan draagt bij aan de al vooraanstaande positie die de BTUD heeft.

De bibliotheek van de TU Delft (BTUD) is één van de beste van Europa, concludeert de visitatiecommissie in haar eindrapport.

Dat rapport is eind december van het vorig jaar gepresenteerd. Het onderzoek is gehouden op verzoek van het college van bestuur.

De bibliotheek is goed op weg om een volwaardig virtueel centrum te worden. Dat moet ook, wil Delft zijn functie als een internationaal kennisdomein handhaven en verbeteren. Maar niet alle hoop moet gevestigd worden op de ontwikkelingen in de techniek, zo oordeelt de commissie. De ‘klant’ moet niet uit het oog worden verloren.

Een van die klanten kan het bedrijfsleven zijn. In het rapport beveelt de commissie de ontwikkeling aan van een nationale bibliotheek voor technisch wetenschappelijke innovatie. Hiervoor moet het ministerie van onderwijs steun geven.

Op financieel en administratief gebied moet de bibliotheek verbeteren. ‘Een integrale financiële verantwoording van de BTUD ontbreekt’, zo constateert de commissie. Er is geen jaarrekening en de begroting van het afgelopen jaar wordt pas na ruim vier maanden afgerond.

De bibliotheek behoort tot één van de beste van Europa, zo staat in het rapport: visionair, ambitieus en innovatief. Wel moet de kennisoverdracht worden versterkt: ‘leren te vinden’ is daarbij het sleutelwoord. Zo wordt de klant, de gebruiker, beter bediend. Want in tegenstelling tot wat voortschrijdende technologie als internet doet vermoeden, wordt zoeken steeds moeilijker. Daarom moet de wetenschappelijke informatievoorziening meer aandacht krijgen van de bibliotheek en van het college van bestuur. Investeringen daarin zijn volgens de commissie noodzakelijk. Kosten zijn daarbij ondergeschikt aan de investering in de toekomst.

Eén van de aandachtspunten moet de aanleg zijn van een virtueel depot, naast de fysieke informatie die de bibliotheek al heeft. De plannen in die richting zijn een stap op de goede weg, en de verwezenlijking ervan draagt bij aan de al vooraanstaande positie die de BTUD heeft.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.