Onderwijs

Bezuiniging op aanvullende beurs

Vanaf het volgende studiejaar is de aanvullende beurs voor eerstejaars studenten na vijf maanden geen gift meer. Voorheen kregen studenten de aanvullende beurs in het eerste studiejaar cadeau, ook als ze uiteindelijk geen diploma haalden.

Volgens de nieuwe Rijksbegroting gaat de aanvullende beurs onder dezelfde regels vallen als de basisbeurs. Tot 1 februari mogen studenten besluiten hun studie te staken zonder dat ze studiefinanciering terug hoeven te betalen.

Daarna veranderen de basisbeurs en aanvullende beurs in een lening. Ze worden pas in een gift omgezet als de student daadwerkelijk zijn diploma op zak heeft.

Deze maatregel was nog niet in de krant verschenen, ook al waren de stukken uitgelekt. Het is deels een boekhoudkundige truc: de uitgaven hoeven nog niet ‘relevant’ verklaard te worden, zolang aanvullende beurs nog geen gift is. De ‘besparing’ loopt op tot 52 miljoen euro in 2013 en daarna dooft het effect langzaam uit.

Eerder was al wel bekend geworden dat de studiebeurs ondanks eventuele inflatie in 2011 en 2012 niet verhoogd zal worden. Dat bespaart in 2011 vijf miljoen euro. In 2014 is dat bedrag zelfs opgelopen tot 15 miljoen euro.

Volgens OCW merken studenten weinig van de bezuiniging op de aanvullende beurs, omdat de meesten hun diploma halen. “Voor studenten die er niet in slagen om hun studie binnen tien jaar af te ronden, bestaat al een apart vangnet om de aanvullende beurs afhankelijk van hun inkomen alsnog kwijt te kunnen schelden.”

De aanvullende beurs is bedoeld voor studenten van wie de ouders niet genoeg geld hebben om de volledige ouderlijke bijdrage te betalen.

Het gaat om prof.dr.ir. Serge Hoogendoorn (transport en planning) en dr. Geert Leus (elektrotechniek). Het onderzoek van Hoogendoorn richt zich volgens de NWO ‘op het ontwikkelen van theorie en rekenmodellen om de effecten van exceptionele gebeurtenissen op de verkeersafwikkeling te verklaren, te voorspellen en zo goed mogelijk te managen’.

Leus houdt zich bezig met netwerken van draadloze sensoren. Die ‘worden alsmaar belangrijker voor het observeren en controleren van processen in de industrie, de landbouw, en het milieu. Momenteel worden dergelijke netwerken centraal beheerd, wat een beperking van het aantal sensoren met zich meebrengt’. Leus wil dat probleem aanpakken ‘door sensoren meer autonomie te geven en de rekenkracht te verdelen over de verschillende sensoren’.

Volgens de nieuwe Rijksbegroting gaat de aanvullende beurs onder dezelfde regels vallen als de basisbeurs. Tot 1 februari mogen studenten besluiten hun studie te staken zonder dat ze studiefinanciering terug hoeven te betalen.

Daarna veranderen de basisbeurs en aanvullende beurs in een lening. Ze worden pas in een gift omgezet als de student daadwerkelijk zijn diploma op zak heeft.

Deze maatregel was nog niet in de krant verschenen, ook al waren de stukken uitgelekt. Het is deels een boekhoudkundige truc: de uitgaven hoeven nog niet ‘relevant’ verklaard te worden, zolang aanvullende beurs nog geen gift is. De ‘besparing’ loopt op tot 52 miljoen euro in 2013 en daarna dooft het effect langzaam uit.

Eerder was al wel bekend geworden dat de studiebeurs ondanks eventuele inflatie in 2011 en 2012 niet verhoogd zal worden. Dat bespaart in 2011 vijf miljoen euro. In 2014 is dat bedrag zelfs opgelopen tot vijftien miljoen euro.

Volgens OCW merken studenten weinig van de bezuiniging op de aanvullende beurs, omdat de meesten hun diploma halen. “Voor studenten die er niet in slagen om hun studie binnen tien jaar af te ronden, bestaat al een apart vangnet om de aanvullende beurs afhankelijk van hun inkomen alsnog kwijt te kunnen schelden.”

De aanvullende beurs is bedoeld voor studenten van wie de ouders niet genoeg geld hebben om de volledige ouderlijke bijdrage te betalen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.