Onderwijs

Bezetting beëindigd

De politie heeft een eind gemaakt aan de bezetting van een gebouw van de Nijmeegse Radboud Universiteit. Twee studenten zijn daarbij gearresteerd.

Pas nadat het college van bestuur een half uur met de bezetters had overlegd, en hun drie maal gevraagd was hun actie te staken, werd de politie ingeschakeld, zegt de woordvoerder van de universiteit. Na nog een waarschuwing vond de ontruiming plaats.

Het personeel van twee faculteiten en van de afdeling personeelszaken kon niet aan het werk, zegt de woordvoerder. Bovendien waren de liften afgezet en de nooduitgangen geblokkeerd, waardoor er volgens hem een gevaarlijke situatie was ontstaan.

De eis van de bezetters dat de Radboud Universiteit publiekelijk afstand moet nemen van het kabinetsbeleid stuit op onbegrip: “Wij hebben ons de laatste tijd dikwijls kritisch uitgelaten over het kabinetsbeleid”, aldus de woordvoerder.

 

 

Techniek, Bestuur en Management (TBM)
• Anderhalf miljoen besparen
• Met een kleinere faculteit meer onderzoek doen
• Dienstverlenend onderwijs afstoten
• Onderwijs zoveel mogelijk koppelen aan onderzoek
• Minder student-assistenten
• Entrepeneurship wordt belangrijker door toevoegen
onderzoek
• Reorganiseren afdelingen die alleen onderwijs geven
• Studenten laten betalen voor taalonderwijs
• Meer profileren naar buiten, vooral in Europa
• Meer zichtbaar op gebied van zorg
• Meer onderwijs inkopen
• Minoren schrappen
• Inhuur van derden tegen het licht houden
• Nieuwe groepen maken, oude afschuiven
• Meer bundelen in graduate schools 

Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (L&R)
• Efficiënter werken (anderhalf miljoen)
• Een half miljoen euro bezuinigen op faciliteiten
• Acht ton euro besparen door een vacaturestop
• Nieuw curriculum instellen voor het masteronderwijs
• Meer multidisciplinaire samenwerking
• Meer focus op de afdeling air transport and operations
• Versterken van de kennis van voortstuwing en vliegtuigprestaties

Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)
Onderstaande plannen leveren een besparing op van 1,7 tot 2 miljoen euro.
• De sectie elektromagnetisme opheffen
• Het International Research Centre for Telecommunications and Radar (IRCTR) opheffen en integreren met de afdeling telecommunicatie
• De hoogspanningshal opheffen of een nieuwe bestemming geven
• De sectie computer graphics formeel opheffen en omzetten naar een sectie interactieve visualisatie
• Samenvoegen van twee bestaande secties binnen wiskunde tot risicoanalyse en stochastiek
• De Veemhal een andere bestemming geven (mogelijk practica elektrotechniek en informatica)
• Ondersteunende diensten verkleinen via natuurlijk verloop
• Masters schrappen
• Ict als dienstverlening versterken
• Een strenger vacature- en projectbeleid

Bouwkunde (BK)
• Numerus fixus vanaf collegejaar 2012-2013 met een toelatingsexamen. Met 400 studenten minder dan de huidige 3200 zijn er minder docenten nodig, dat bespaart bijna 2 miljoen euro
• Een miljoen euro snijden in algemene kosten (overhead)

Industrieel Ontwerpen (IO)
• Half miljoen besparen op ruimte door de grote machinehal terug te geven aan de afdeling vastgoed. Het practicum modelbouw bewerkingen anders organiseren en mechatronica hieraan koppelen. Tevens het product-evaluatielab koppelen aan het ergonomielab.
• Kritisch kijken naar keuzevakken en sommige gezamenlijk aanbieden met TBM
• Samenwerking onderzoek: met EWI laboratoria gezamenlijk inrichten (bijvoorbeeld informatica en perceptieonderzoek)
• Visualisatie (handtekenen, maquettes maken) efficiënter inrichten met andere faculteiten die ook visualiseren

Civiele Techniek & Geowetenschappen (CiTG)
Door de slechte financiële situatie bij CiTG werd vorig jaar een vernieuwingsplan gemaakt om 9,5 miljoen euro te kunnen ombuigen. Dit plan moet leiden tot een nulbegroting, via de volgende maatregelen:
• Schrappen van 18 fte (21 functies) en een natuurlijk verloop van 15 fte (deels al gerealiseerd)
• 1,4 Miljoen euro bezuinigen op laboratoria: het bouwlab (Stevin II) wordt een macromechanisch lab samen met TNO en Bouwkunde. Halvering van het waterlab (Stevin III) voor de afdeling waterbouw. De andere helft gaat naar de afdeling watermanagement en een klein deel naar de faculteit TNW.
• Half miljoen besparen door inleveren van twee halve verdiepingen
• Half miljoen besparen op algemene kosten (overhead)
• Extra inkomsten verwerven via de sector: momenteel al dertien miljoen euro
Daarnaast tien procent ‘flexibiliseren’ door samenwerking met andere faculteiten en eventueel extra krimp op onderdelen. Decaan Louis de Quelerij: “Uitgangspunt is natuurlijk verloop.”

Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Technische Materiaalwetenschappen (3mE)
• Practicum modelbouw bewerken anders invullen en meer postdocs en promovendi inzetten in het onderwijs (0,6 miljoen euro)
• Reorganisatie materiaalkunde (1,1 miljoen euro)
• De onderwijs- en examenregeling versimpelen, kost minder tijd studieadviseurs
• Structurele steun industrie en tariefsverhoging projecten (1 miljoen)
• Huisvesting: flexwerken en mogelijk stoppen met de zalenpool (0,4 miljoen)
• Het maatschappelijk en economisch belang van groepen analyseren (0,6 – 0,7 miljoen)

Technische Natuurwetenschappen (TNW)
Deze faculteit wil pas in mei haar plannen bekendmaken.

Samenwerking tussen faculteiten
Het cvb heeft de decanen opdracht gegeven om de volgende plannen verder uit te werken.
• CiTG, OTB, TBM en 3mE onderzoeken of ze hun activiteiten op het gebied van transport kunnen bundelen en inhoudelijk kunnen versterken.
• iskunde onderbrengen bij de faculteit TNW, dus weg van EWI.
• Stromingsleer en delen van procestechnologie duidelijker op de kaart zetten en inrichten van Institute for Sustainable Procestechnology.
• De afdelingen bouw en bouwtechnologie krijgen een nieuwe focus, in aanvulling op de lopende reorganisatie bij CiTG.
• De afdeling design context and conceptualisation (IO) gaat samenwerken met de sectie mediastudies (BK). Daardoor efficiënter en innovatiever onderwijs.
• OTB gaat naar Bouwkunde
• Reorganiseren van de afdeling materials science and engineering en versterken van het Delft Centre for Materials (3mE)
• Ontwikkelen van een Climate Change Institute Delft en de L&R-afdeling remote sensing of environment elders onderbrengen (CiTG, L&R, EWI en TNW).

Wilt u reageren? Mail naar delta@tudelft.nl

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.