Onderwijs

Bevoegdheden personeel en studenten leiden tot geschil

De eerste gezamenlijke vergadering van personeel, studenten en cvb heeft gisteren direct een geschil opgeleverd. In de langdurige bijeenkomst werd slechts een agendapunt besproken: het reglement voor de gemeenschappelijke vergadering (GV).

Van de zijde van personeel en studenten was er veel kritiek op het door het college opgestelde reglement, met name waar het ging om de bevoegdheden van de gezamenlijke medezeggenschapsorganen. De studenten hielden vast aan hun eis voor instemmingsrecht over de financiële schema’s, die samenhangen met het instemmingsplan. De collegevoorzitter wilde daar niets van weten, waardoor het eerste geschil tussen cvb en gemeenschappelijke vergadering een feit werd.

Zowel studenten als personeel hebben wettelijk gezien instemmingsrecht over het instellingsplan, waarin het college tweejaarlijks zijn plannen neerlegt. Daar hoort ook een financieel plaatje bij. De GV mag daar een oordeel over vellen. Maar in tussenliggende jaren, als de financiële meerjarenschets zónder instellingsplan verschijnt, wil het college de GV niet raadplegen. Eerder had het college de studenten deze inspraak wel beloofd.

Ondanks afspraken tussen studenten en personeel om vast te houden aan deze eis, gingen de personeelsfracties van de ondernemingsraad (met uitzondering van Democratisch Beleid) in de discussie met het college al snel overstag. De studentenraad bleef bij monde van Rikje Okker (Aag) en Mieke de Schepper (Oras) vasthoudend. De steun van Demokratisch Beleid betekende een meerderheid van stemmen voor het studentenstandpunt. Omdat daarmee geen instemming kwam voor het reglement, is er nu juridisch gezien sprake van een geschil tussen college en GV.

Het college van bestuur zal de Raad van Toezicht inlichten en vragen om te bemiddelen in het geschil. Als dat niet lukt wordt de zaak voorgelegd aan de landelijke geschillencommissie in Woerden, waar het cvb ook al tegenover de studentenraad van de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) staat. Ook die zaak gaat over bevoegdheden.

Door de langdurige bespreking van de reglementen kwam de GV gisteren niet meer toe aan de behandeling van het Bestuurs- en Beheersreglement (BBR). Eerder die dag was al duidelijk geworden dat dit BBR ook geen steun zou krijgen van van de GV.

In de langdurige bijeenkomst werd slechts een agendapunt besproken: het reglement voor de gemeenschappelijke vergadering (GV). Van de zijde van personeel en studenten was er veel kritiek op het door het college opgestelde reglement, met name waar het ging om de bevoegdheden van de gezamenlijke medezeggenschapsorganen. De studenten hielden vast aan hun eis voor instemmingsrecht over de financiële schema’s, die samenhangen met het instemmingsplan. De collegevoorzitter wilde daar niets van weten, waardoor het eerste geschil tussen cvb en gemeenschappelijke vergadering een feit werd.

Zowel studenten als personeel hebben wettelijk gezien instemmingsrecht over het instellingsplan, waarin het college tweejaarlijks zijn plannen neerlegt. Daar hoort ook een financieel plaatje bij. De GV mag daar een oordeel over vellen. Maar in tussenliggende jaren, als de financiële meerjarenschets zónder instellingsplan verschijnt, wil het college de GV niet raadplegen. Eerder had het college de studenten deze inspraak wel beloofd.

Ondanks afspraken tussen studenten en personeel om vast te houden aan deze eis, gingen de personeelsfracties van de ondernemingsraad (met uitzondering van Democratisch Beleid) in de discussie met het college al snel overstag. De studentenraad bleef bij monde van Rikje Okker (Aag) en Mieke de Schepper (Oras) vasthoudend. De steun van Demokratisch Beleid betekende een meerderheid van stemmen voor het studentenstandpunt. Omdat daarmee geen instemming kwam voor het reglement, is er nu juridisch gezien sprake van een geschil tussen college en GV.

Het college van bestuur zal de Raad van Toezicht inlichten en vragen om te bemiddelen in het geschil. Als dat niet lukt wordt de zaak voorgelegd aan de landelijke geschillencommissie in Woerden, waar het cvb ook al tegenover de studentenraad van de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) staat. Ook die zaak gaat over bevoegdheden.

Door de langdurige bespreking van de reglementen kwam de GV gisteren niet meer toe aan de behandeling van het Bestuurs- en Beheersreglement (BBR). Eerder die dag was al duidelijk geworden dat dit BBR ook geen steun zou krijgen van van de GV.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.