Onderwijs

Bestuurders domineren onderwijs top-10 Opzij

Volgens maandblad Opzij is universiteitshoogleraar Louise Fresco de machtigste vrouw in de wereld van onderwijs en wetenschap. Onderwijsbestuurders met nevenfuncties hebben dit jaar de overhand in de top-10. Een Delftse vrouw komt in de lijst niet voor.

Ook de verbeterde toelatingsprocedure voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) loopt vertraging op. Met de nieuwe wet hoeven zij hun verblijfsvergunning niet ieder jaar te verlengen.

Computersysteem
Door problemen met het nieuwe computersysteem van de IND kan de wet niet op 1 januari 2011 van kracht worden. Dat systeem moet informatie van verschillende diensten koppelen aan die van de IND. Hoger onderwijsinstellingen moeten de vreemdelingendienst informeren over de studievoortgang van hun niet-Europese studenten.

Studiepunten
In ruil voor de versimpelde procedures moeten studenten van buiten de Europese Economische Ruimte (EU, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland) straks ieder jaar ten minste de helft van hun studiepunten halen. Als zij niet genoeg studiepunten halen, moet de instelling, die borg staan voor de studenten, dit bij de IND melden. Die trekt dan hun verblijfsvergunning in.

Principiële bezwaren
Sommige instellingen hebben principiële bezwaren tegen de nieuwe maatregelen. Zij willen niet dat de IND op de stoel van de instellingen gaat zitten en vinden het niet de taak van onderwijsinstellingen om de IND te informeren over de studieresultaten van hun studenten.

Proef
Een aantal instellingen doet momenteel mee met een proef waarin zij de studievoortgang van hun buitenlandse studenten al bijhouden. In oktober bleken ze daarover nog veel praktische vragen over de wet te hebben. De pilot blijft overigens gewoon doorlopen en mogelijk kunnen ook andere instellingen zich daarbij vrijwillig aansluiten.

Minister Leers van Immigratie en Asiel heeft een onderzoek laten instellen naar de gevolgen van de vertraging en licht de Tweede Kamer daarover binnenkort in. Wanneer de Wet modern migratiebeleid alsnog wordt ingevoerd is nog onduidelijk.


Annette Roeters, de baas van de Onderwijsinspectie, steeg van de vijfde naar de tweede plaats vanwege ‘haar kritiek op het functioneren van met name vijf hogescholen, waaronder Inholland, waar studenten ten onrechte een diploma kregen’. Het leidde er volgens Opzij toe dat het kabinet het toezicht op het hoger beroepsonderwijs verscherpte.


Yvonne van Rooy, collegevoorzitter van de Universiteit Utrecht, daalde van de tweede naar de derde plaats. ‘Van alle vrouwelijke bestuurders bij universiteiten is zij de machtigste’, aldus Opzij. Ze wordt in de lijst gevolgd door de collegevoorzitter van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Pauline van der Meer Mohr.


Vrouwen in de top-10 moeten macht ontlenen aan hun functie en die gebruiken om ‘dingen te veranderen’. Daarnaast moeten ze zichtbaar zijn, ‘inspireren’ en nevenfuncties hebben, aldus de juryverantwoording.


Henriëtte Maassen van den Brink, hoogleraar economie aan de universiteiten van Amsterdam en Maastricht is volgens de jury ‘minder beeldbepalend’ dan vorig jaar. Ze zakt van de eerste naar de vijfde plaats.


Jongste vrouw op de lijst is wederom hoogleraar psychologie Eveline Crone (36). Ze daalde weliswaar van de vierde naar de zesde plaats, maar is als een van de jongste vrouwelijke hoogleraren van Nederland nog steeds een factor van betekenis: ze schreef een bestseller over het puberbrein, kreeg anderhalf miljoen euro onderzoeksgeld van de European Research Council en werd ze vorig jaar benoemd in de Onderwijsraad.


Voor de samenstelling van de Opzij top-100, die eigenlijk bestaat uit tien lijstjes met tien namen uit een specifieke sector, werden ’talloze’ deskundigen geraadpleegd. Voor de onderwijstop-10 werd onder meer gesproken met medewerkers van universiteitenvereniging VSNU, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en de Onderwijsraad. Een jury onder leiding van bijzonder hoogleraar management van diversiteit en integratie Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit) stelde de definitieve ranglijsten vast.


Collegevoorzitter Geri Bonhof van de Hogeschool Utrecht staat op plaats zeven. Die dankt ze aan ‘de inspirerende en transparante wijze waarop zij de HU bestuurt en extern representeert’. Hekkensluiter van de top-10 is haar collega Jet Bussemaker van de Hogeschool van Amsterdam. Hun beide hogescholen bungelen overigens onderaan de onderwijsrankings van de Keuzegids en Elsevier.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.