Campus

Beoordeling thema-onderwijs veroorzaakt nogal eens gemor

Cijfers toekennen bij thematisch onderwijs is het lastigst. Dat bleek afgelopen vrijdag op het symposium dat de subfaculteit Werktuigbouw en Maritieme Techniek organiseerde over thematisch onderwijs.

Na een half jaar probleemgestuurd onderwijs (pgo) is de leiding bij Werktuigbouw er nog steeds niet uit hoe ze de studenten het best kan toetsen. Vroeger waren er voornamelijk de tentamens, maar tegenwoordig wordt er veel in groepen gewerkt en dat maakt het lastiger cijfers toe te kennen.

De aanwezige sprekers van de verschillende universiteiten, die ook met pgo werken, gaan allemaal op hun eigen manier met dit probleem om. P.A.J. Bouhuijs, al 25 jaar bezig met pgo aan de universiteit van Maastricht, hanteert een systeem waarbij studenten in principe per groep worden beoordeeld. Maar na afloop van de casus is er ook nog een soort tentamen. Aan de TU Eindhoven werkt het simpeler. ,,Alle studenten worden per groep beoordeeld. Ze morren wel, maar zo gaat het in de werkelijkheid ook”, aldus J.D. Janssen, procesmanager pgo van de TU Eindhoven.

Onderwijsdirecteur S.A. Miedema van Werktuigbouw en Maritieme Techniek: ,,Wij hanteren een systeem waarbij het gemiddelde van het groepscijfer en een individueel cijfer het eindcijfer bepalen. Maar de ideale manier van toetsing is nog niet gevonden. Zelf voel ik veel voor het systeem van de TU Eindhoven, maar de studenten hebben het liefst een persoonlijke beoordeling.”

Inmiddels zijn de resultaten van het eerste dimester bij Werktuigbouw bekend. Negentig procent van de studenten heeft in één keer zijn studiepunten gehaald. Voordat er sprake was van pgo was, schommelde dit percentage rond de vijftig à zestig procent. Miedema heeft er een eenvoudige verklaring voor: ,,De studenten worden gedwongen naar de faculteit te komen en mee te doen. Tentamens kun je nog wel eens overslaan.”

Overigens werd het symposium opvallend goed bezocht. Ruim zestig mensen toonden belangstelling voor de nieuwe tendens binnen de universiteiten. Miedema: ,,Naast de docenten die er nu mee te maken hebben, waren er ook belangstellenden van andere (sub)faculteiten. En daar was dit congres ook voor bedoeld.”

Dat bleek afgelopen vrijdag op het symposium dat de subfaculteit Werktuigbouw en Maritieme Techniek organiseerde over thematisch onderwijs. Na een half jaar probleemgestuurd onderwijs (pgo) is de leiding bij Werktuigbouw er nog steeds niet uit hoe ze de studenten het best kan toetsen. Vroeger waren er voornamelijk de tentamens, maar tegenwoordig wordt er veel in groepen gewerkt en dat maakt het lastiger cijfers toe te kennen.

De aanwezige sprekers van de verschillende universiteiten, die ook met pgo werken, gaan allemaal op hun eigen manier met dit probleem om. P.A.J. Bouhuijs, al 25 jaar bezig met pgo aan de universiteit van Maastricht, hanteert een systeem waarbij studenten in principe per groep worden beoordeeld. Maar na afloop van de casus is er ook nog een soort tentamen. Aan de TU Eindhoven werkt het simpeler. ,,Alle studenten worden per groep beoordeeld. Ze morren wel, maar zo gaat het in de werkelijkheid ook”, aldus J.D. Janssen, procesmanager pgo van de TU Eindhoven.

Onderwijsdirecteur S.A. Miedema van Werktuigbouw en Maritieme Techniek: ,,Wij hanteren een systeem waarbij het gemiddelde van het groepscijfer en een individueel cijfer het eindcijfer bepalen. Maar de ideale manier van toetsing is nog niet gevonden. Zelf voel ik veel voor het systeem van de TU Eindhoven, maar de studenten hebben het liefst een persoonlijke beoordeling.”

Inmiddels zijn de resultaten van het eerste dimester bij Werktuigbouw bekend. Negentig procent van de studenten heeft in één keer zijn studiepunten gehaald. Voordat er sprake was van pgo was, schommelde dit percentage rond de vijftig à zestig procent. Miedema heeft er een eenvoudige verklaring voor: ,,De studenten worden gedwongen naar de faculteit te komen en mee te doen. Tentamens kun je nog wel eens overslaan.”

Overigens werd het symposium opvallend goed bezocht. Ruim zestig mensen toonden belangstelling voor de nieuwe tendens binnen de universiteiten. Miedema: ,,Naast de docenten die er nu mee te maken hebben, waren er ook belangstellenden van andere (sub)faculteiten. En daar was dit congres ook voor bedoeld.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.