Onderwijs

Benoemingen

Per 1 april 1998 heeft het College van Bestuur prof.ir. K.C.A.M. Luyben benoemd tot decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen. De benoeming is voor de periode van 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

Luyben zal zijn werkplek verdelen over de subfaculteiten Technische Natuurkunde en Scheikundige Technologie en Materiaalkunde.

Vanaf 1984 was Luyben wetenschappelijk directeur van het Kluyverlaboratorium voor Biotechnologie. Hij vervult de leerstoel Bioprocestechnologie. Een commissie zal op korte termijn op zoek gaan naar een vervanger voor deze leerstoel.

Het College van Bestuur heeft besloten om ir. F.A.M. Higler per 1 april 1998 te benoemen tot adviseur van het College van Bestuur. Het College heeft hem in eerste instantie belast met het inventariseren en oplossen van alle millennium problemen aan de TU Delft.

Higler was secretaris-beheerder van de faculteit Civiele Techniek en binnen het proces van de Modernisering Ondersteunende Diensten (MOD) projectleider voor de nieuwe Dienst Technische Ondersteuning (DTO). Onder verantwoordelijkheid van de directeur DTO zal Higler tot 1 augustus 1998 betrokken blijven bij de vormgeving van DTO. Vanaf 1 april is Higler gehuisvest in ‘De Tempel’, Zuidplantoen 8, Delft.

Vanaf 1984 was Luyben wetenschappelijk directeur van het Kluyverlaboratorium voor Biotechnologie. Hij vervult de leerstoel Bioprocestechnologie. Een commissie zal op korte termijn op zoek gaan naar een vervanger voor deze leerstoel.

Het College van Bestuur heeft besloten om ir. F.A.M. Higler per 1 april 1998 te benoemen tot adviseur van het College van Bestuur. Het College heeft hem in eerste instantie belast met het inventariseren en oplossen van alle millennium problemen aan de TU Delft.

Higler was secretaris-beheerder van de faculteit Civiele Techniek en binnen het proces van de Modernisering Ondersteunende Diensten (MOD) projectleider voor de nieuwe Dienst Technische Ondersteuning (DTO). Onder verantwoordelijkheid van de directeur DTO zal Higler tot 1 augustus 1998 betrokken blijven bij de vormgeving van DTO. Vanaf 1 april is Higler gehuisvest in ‘De Tempel’, Zuidplantoen 8, Delft.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.