Onderwijs

Bedenk goed wat je met learning analytics doet

Student-assistenten zouden niet in Brightspace moeten kunnen zien hoe individuele studenten studeren, vindt de studentenraad. Het college van bestuur wil onderzoeken of die gegevens zijn af te schermen.

(Foto: Hans Stakelbeek)

Docenten kunnen in de digitale leeromgeving Brightspace zien waar studenten zoal op hebben geklikt en hoe lang ze daar zijn gebleven. Zij kunnen die gegevens over studiegedrag, learning analytics, gebruiken ter ondersteuning van het leren en doceren. Volgens de studentenraad (sr) kunnen echter ook alle student-assistenten bij die gegevens. “Ik zie niet in waarom”, zei sr-voorzitter Marie Sam Rutten vorige week in een overleg met het college van bestuur. 


De sr pleitte ervoor docenten en student-assistenten voor te lichten over learning analytics en de mogelijke vooroordelen die kunnen ontstaan over het aantal klikken en uren dat studenten op Brightspace zitten. Hij wil daar op korte termijn een plan voor. “Iedereen kan het gebruiken en data misinterpreteren”, zei Rutten.


Collegelid Rob Mudde zei de zorgen te begrijpen, maar niet veel docenten tegen te komen die kijken hoeveel uren studenten in Brightspace hebben doorgebracht. Hij denkt dat het in de praktijk meevalt. “De mores onder docenten is dat onderwijs maar beperkt verplichtend is.” In een toelichting na het overleg zei Mudde dat hij eerst wil uitzoeken wat er allemaal is af te schermen in Brightspace. “Een student-assistent is niet de beoordelaar en hoeft niet te kunnen zien wat er gebeurt aan activiteiten op individueel niveau.”


Docenten zijn vaak ook examinator en moeten die twee rollen goed uit elkaar houden, vindt Mudde. “Ze kunnen als docent naar die gegevens kijken en studenten in feedback stimuleren, maar in hun oordeelsvorming moeten ze alleen afgaan op zaken waarop beoordeling plaatsvindt. Dan moeten ze uit hun achterhoofd halen of iemand veel of weinig heeft gestudeerd.”


Volgens Mudde is er aan de TU een aantal docenten dat learning analytics al gebruikt en in colleges zegt te hebben gezien dat sommigen actief zijn en anderen niet. Daar gaat een waarschuwing van uit en dat vind ik onschuldig. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een aanscherping van de wet en een signaal om goed te laten doordringen dat er rond privacy echt nare kantjes zitten als je daar onhandig mee omgaat.”


Mudde vindt dat mensen goed moeten bedenken wat ze met alle data doen. “En wat doen die data met ons? Wees ervan bewust dat je beïnvloedbaar bent. Als je dat weet, is die invloed al een stuk minder. Volgens mij moet je learning analytics inzetten om studenten te helpen zich te verbeteren, niet als stok achter de deur om een mep te verkopen.” 

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.