Onderwijs

Basisbeurs hoger, maar collegegeld voor eerstejaars verdubbeld

De basisbeurs gaat iets omhoog en studenten komen eerder in aanmerking voor een aanvullende beurs. Daartegenover staat een verdubbeling van het collegegeld voor eerstejaars.

(Foto: Justyna Botor)

Een wetsvoorstel voor de vernieuwing van de studiefinanciering staat sinds vrijdag online voor een zogeheten internetconsultatie. Iedereen kan er commentaar op geven voordat het officieel wordt ingediend.


Minister Dijkgraaf sprak al met de Tweede Kamer over zijn plannen en heeft zijn oorspronkelijke voorstel enigszins aangepast. De bedragen zijn met bijna twee tientjes per maand verhoogd: 273,90 euro voor uitwonende studenten en 109,90 euro voor thuiswonende studenten (in plaats van 255 euro en 91 euro).


Ook komen studenten straks al in aanmerking voor een (gedeeltelijke) aanvullende beurs als hun ouders minder dan 70 duizend euro per jaar verdienen. Eerder wilde het kabinet die grens op 53.900 euro leggen. De verruiming is goed nieuws voor naar schatting 50 duizend studenten.


De aanvullende beurs is hoger naarmate ouders een lager inkomen hebben. Studenten krijgen een maximale aanvullende beurs (401,34 euro) als hun ouders minder dan 34.600 euro verdienen.(Tabel: Internetconsultatie.nl/basisbeurs/b1)


Verdubbelen

Deze verruimingen wil het kabinet betalen door het collegegeld voor eerstejaars studenten (en tweedejaars van lerarenopleidingen) te verdubbelen. Sinds 2018 betalen zij het halve collegegeld, maar die maatregel wordt geschrapt en dat scheelt 170 miljoen euro per jaar.


Het was een voorstel van coalitiepartijen CDA en D66. Hun motie kreeg een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, ondanks verzet van vijf oppositiepartijen: PvdA, SP, GroenLinks, PvdD en Denk.


Het huidige wettelijke collegegeld is ruim 2.200 euro. Het schrappen van de halvering kost eerstejaars studenten dus 1.100 euro. Studenten van lerarenopleidingen, die ook in hun tweede jaar het halve collegegeld betaalden, lopen dat bedrag twee keer mis.


Gift

De nieuwe studiefinanciering gaat in september 2023 van start. Overigens worden de basisbeurs en aanvullende beurs pas een gift als de student binnen tien jaar het diploma behaalt. Wie uiteindelijk niet afstudeert, moet alles terugbetalen.


In het wetsvoorstel staat ook de tegemoetkoming aan studenten die de basisbeurs de afgelopen jaren zijn misgelopen. Die tegemoetkoming mag hooguit 1 miljard euro kosten.


HOP, Bas Belleman

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.