Onderwijs

In auto met chauffeur naar tentamen

Studenten die een logeerbed aanbieden en een rector die zijn dienstauto ter beschikking stelt. In Vlaanderen worden creatieve oplossingen bedacht voor de nationale staking van maandag 30 januari, die midden in de tentamentijd valt.


De vakbonden protesteren met de staking tegen de bezuinigingsplannen van de regering Di Rupo. Onder meer het openbaar vervoer wordt platgelegd. Maar de Vlaamse universiteiten en de meeste hogescholen hebben aangekondigd de geplande examens gewoon door te laten gaan, melden Vlaamse media.


Volgens de universiteiten is de staking vroeg genoeg afgekondigd, zodat studenten een oplossing hebben kunnen verzinnen. Sommigen bieden wel een extra herkansingsmogelijkheid. Voor wie geen vervoer heeft, plannen de meeste hogescholen een tweede tentamenmogelijkheid of bieden ze een slaapplaats aan op de campus.


Een Gentse studentenvertegenwoordiger heeft een Facebookgroep opgericht waar mensen een lift aanbieden, of een bank of logeerbed aan studenten die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Inmiddels zijn er 519 mensen lid van de groep.


De rector en de vicerector van de Universiteit Gent stellen hun chauffeurs beschikbaar om studenten naar hun tentamens te brengen, schrijft Het Laatste Nieuws.

Wat is belangrijk? Waar geloof ik in? Wat is waarheid? Het waren grote vragen die Reinder Bil als student bezig hielden. Niet voor niets typeert hij zijn studententijd in Delft als roerig. Hij voelde een voortdurende onrust. Nu hij wat verder is in zijn leven, is de onrust er nog steeds. Maar de filosofie heeft Bilt ‘begrippen en denkconcepten meegegeven, die hem helpen structuur aan te brengen en vragen te begrijpen’. Niet om antwoorden, maar om verdieping te vinden. En een balans tussen vertwijfeling aan de ene kant en berusting en gemakzucht aan de andere kant.

Als student volgde Bil filosofievakken bij de onlangs afgezwaaide Thomas More-hoogleraar Pieter Anton van Gennip. Het deed hem hunkeren naar meer verdieping. Vanaf het derde studiejaar bij civiele techniek had hij twijfels over zijn studie, die hij als eenzijdig ervoer.
Via Van Gennip kwam Bil de stichting Thomas More en de studiebeurs op het spoor. Juist de combinatie binnen deze katholieke stichting van religie en filosofie trok hem aan. “De religie kan op de filosofie tegen hebben dat ze het geloof ondermijnt. Andersom kan de filosofie beweren dat religie een overbodig verschijnsel aan het worden is. Die extremen zijn wat mij betreft onhoudbaar. De open benadering die ik zocht, vond ik bij de stichting. De insteek is niet antwoorden geven, maar het denken op gang brengen.”
Met de studiebeurs ter waarde van vijfduizend euro kunnen pasafgestudeerden van alle universiteiten en hogescholen een jaar lang filosofie studeren aan een katholieke universiteit. Daarvoor moeten ze een soort sollicitatieprocedure doorlopen. Daarna stellen ze samen met een coördinator hun eigen studieprogramma samen.

Reinder Bil koos na zijn afstuderen 2008 voor Tilburg. “Ik zocht overzicht. Daarom koos ik vakken over de geschiedenis van de filosofie. Maar ik volgde ook vakken over secularisatie en Kant.”
De TU-alumnus stapte er met grote verwachtingen in, op zoek naar niets minder dan de waarheid. Het leverde hem het inzicht op dat je nooit alles weten kunt. En ‘dat je de waarheid meer op het spoor bent dan dat je deze in handen hebt’. “De waarheid ligt dus altijd in het verschiet en ik geloof dat ik wel op een goed spoor zit.”

Bil werkt bij Vitens, waar hij zich als projectleider onder meer bezighoudt met het beheer van de veertigduizend kilometer waterleiding van het bedrijf. Voor Bil is deze baan een mooie combinatie van zijn studie civiele techniek en zijn filosofische inslag. “We moeten telkens nadenken over hoe we ons bezit beheren. Dat gaat vaak op een wat abstracter niveau. Want wat zijn je waarden en hoe weeg je die tegen elkaar af? Is klantvriendelijkheid bijvoorbeeld belangrijker, of milieu? En welke effecten hebben die waarden op het onderhoud?”

Bil raakte gegrepen door de filosofie en wil dit gaan studeren zo gauw hij er tijd voor kan vinden. “Weet je wat ik het engste vind in de samenleving? Een gebrek aan reflectie op wat je zelf vindt. Maar juist door reflectie kun je hele interessante gesprekken voeren. Uitkomen voor je eigen (gelovige) standpunten, maar deze ook durven bevragen: dat is de kunst. Ik zie verschillen en confrontatie daarin als een verrijking. Wrijving is goed, dat houdt je warm.”  

Net afgestudeerden kunnen zich voor 30 april 2011 aanmelden voor een studiebeurs van de stichting Thomas More.
www.thomasmore.nl/beurzen

Reinder Bil studeerde in 2008 af op een formule die het speuren naar lijken in het water nauwkeuriger maakt.
www.delta.tudelft.nl/18104

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.