Onderwijs

Arme ondernemers lossen studieschuld niet af

Bijna één op de drie ondernemers kan zijn studieschuld niet aflossen. De zelfstandigen verdienen te weinig of hebben te veel aftrekposten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het kabinet wil ondernemerschap onder studenten stimuleren, maar daar kon wel eens een onverwacht prijskaartje aan hangen: ondernemers betalen minder vaak hun studieschuld terug dan anderen.
Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het CBS uitgezocht hoeveel hoogopgeleiden niet in staat zijn hun studieschuld terug te betalen. Deze groep verdient minder dan de vastgestelde inkomensgrens en hoeft dus voorlopig niet af te lossen.

Alleenstaanden
Meer dan een kwart van alle afgestudeerden die te weinig verdienen, is tussen de 35 en 45 jaar oud. “Waarschijnlijk zijn dit in veel gevallen mensen met kinderen”, aldus het CBS. “De alleenstaande ouder of één van de partners werkt (tijdelijk) minder of helemaal niet om voor de kinderen te zorgen.”
Er is nogal een onderscheid tussen alleenstaanden en gehuwden of samenwonenden. Van de alleenstaande hbo’ers verdient achttien procent te weinig. Onder academici is dat 21 procent. Een verklaring hiervoor is dat alleenstaanden vaker zelfstandigen zijn, aldus het CBS.
Slechts vijf procent van de gehuwde en samenwonende hoogopgeleiden zit onder de inkomensgrens. Die is in 2010 gesteld op 15.695 euro voor alleenstaanden en 19.482 euro voor samenwonenden of gehuwden. Wie meer verdient, moet aflossen.

Tot nu toe was de aanvullende beurs over het hele eerste studiejaar een schenking, of studenten nu afstudeerden of niet. Maar daar is nu verandering in gekomen, want met ingang van dit collegejaar geldt de aanvullende beurs alleen de eerste vijf maanden van de studietijd als gift. Wat daarna aan aanvullende beurs binnenkomt, moet – net als de basisbeurs – worden terugbetaald door studenten die niet binnen tien jaar afstuderen. Dat laatste overkomt ongeveer één op de tien studenten.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt vindt dat studenten best binnen vijf maanden kunnen bedenken of zij hun studie voortzetten of niet. Wie daar voor 1 februari achterkomt, hoeft ook volgens de nieuwe regel niets terug te betalen.

Ongeveer dertig procent van de hbo’ers en 24 procent van de studenten in het wo ontvangt een aanvullende beurs. Van hen zullen duizend tot tweeduizend studenten nadelige gevolgen ondervinden van de bezuinigingsmaatregel, verwacht de staatssecretaris. Voor hen bestaat wel een kwijtscheldingsmogelijkheid, maar alleen als ze na hun studie weinig verdienen.

Het kabinet wil ondernemerschap onder studenten stimuleren, maar daar kon wel eens een onverwacht prijskaartje aan hangen: ondernemers betalen minder vaak hun studieschuld terug dan anderen.
Op verzoek van het ministerie van OCW heeft het CBS uitgezocht hoeveel hoogopgeleiden niet in staat zijn hun studieschuld terug te betalen. Deze groep verdient minder dan de vastgestelde inkomensgrens en hoeft dus voorlopig niet af te lossen.

Alleenstaanden
Meer dan een kwart van alle afgestudeerden die te weinig verdienen, is tussen de 35 en 45 jaar oud. “Waarschijnlijk zijn dit in veel gevallen mensen met kinderen”, aldus het CBS. “De alleenstaande ouder of één van de partners werkt (tijdelijk) minder of helemaal niet om voor de kinderen te zorgen.”
Er is nogal een onderscheid tussen alleenstaanden en gehuwden of samenwonenden. Van de alleenstaande hbo’ers verdient achttien procent te weinig. Onder academici is dat 21 procent. Een verklaring hiervoor is dat alleenstaanden vaker zelfstandigen zijn, aldus het CBS.
Slechts vijf procent van de gehuwde en samenwonende hoogopgeleiden zit onder de inkomensgrens. Die is in 2010 gesteld op 15.695 euro voor alleenstaanden en 19.482 euro voor samenwonenden of gehuwden. Wie meer verdient, moet aflossen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.