Onderwijs

Aparte cao voor onderwijsbestuurders

Misschien moeten alle onderwijsbestuurders weer net als vroeger onder een cao vallen, overweegt de Tweede Kamer. De parlementariërs vragen de regering om de mogelijkheden te onderzoeken.


Met steun van regeringspartij PvdA nam de Tweede Kamer vanmiddag een opvallende motie van D66 aan. In de beloning en salariëring van onderwijsbestuurders is “onwenselijk gedrag vertoond”, aldus de motie, en het ontbreekt momenteel aan instrumenten om daar wat aan te doen. Samen met de onderwijssectoren zou de regering moeten uitzoeken of er een cao voor onderwijsbestuurders in mbo, hbo en wo kan komen. Daarin staat duidelijker omschreven wat hun arbeidsvoorwaarden zijn.


 


Minister Bussemaker had vorige week in de Kamer gewezen op de wet normering topinkomens, die ervoor zal zorgen dat salarissen niet boven een bepaald maximum uitkomen. Maar D66 vond dat niet genoeg. Kamerlid Paul van Meenen vreesde dat het salarisplafond een streefcijfer zal worden en diende de motie in.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.