Onderwijs

Alumnus voelt zich gediscrimineerd

De Commissie Gelijke Behandeling buigt zich over het TU Delft Technology Fellowship: de tenure track-aanstellingen voor vrouwen. Een mannelijke alumnus had hierover een klacht ingediend.


De man wil een oordeel van de commissie – die sinds 2 oktober het College voor de Rechten van de Mens heet – omdat hij niet in aanmerking kwam voor de functies waarmee de TU meer vooraanstaande vrouwelijke wetenschappers naar Delft lokt. 


Het College voor de Rechten van de Mens (crm) wil niet vertellen wie de klacht heeft ingediend. Wel geeft zij aan dat de man zich beroept op jurisprudentie over mannen die op voorhand zijn uitgesloten van sollicitatie.


In april was er een zitting waarin beide partijen hun visie kenbaar maakten. Voor een nadere onderbouwing daarvan volgde op 18 september een tweede zitting. De uitspraak volgt op 13 november, daarom wil het crm er nu inhoudelijk niets over vertellen.


Wel legt een juridisch medewerker van het crm uit dat in principe geen onderscheid mag worden gemaakt naar geslacht, maar dat daar een wettelijke uitzondering op geldt. Die uitzondering betreft voorkeursbeleid om structurele achterstanden weg te werken voor vrouwen, gehandicapten en etnische minderheden. 


Het oordeel van 13 november is niet bindend. Het is aan partijen zelf wat ze er mee doen. Zij kunnen er eventueel voor kiezen om naar de rechter stappen.


De ondernemingsraad (or) van de TU was in februari dit jaar ook al kritisch over het fellowship. Or-lid Gerard Bart stelde het college van bestuur toen voor om het programma voor te leggen aan de Commissie Gelijke Behandeling.


De commissie oordeelde in december 2011 dat de Rijksuniversiteit Groningen een verboden onderscheid op grond van geslacht had gemaakt, toen zij vrouwelijke universitair hoofddocenten had bevorderd tot hoogleraren.


Luyben antwoordde de or toen dat dat een heel ander geval was, omdat het hier om interne werving ging. Hij zei ervan overtuigd te zijn dat het Delftse programma de toets van de Commissie Gelijke Behandeling wel zou doorstaan.‘Vrouwelijk talent ten koste van wat?’

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.