Campus

Altijd zo geweescht – Senatorenopdrachten

De jaarlijkse bestuurswissel van de christelijke studentenvereniging Civitas Studiosorum Reformatorum Delft beslaat twee avonden. In het eerste deel van de ‘wissel-HV’ krijgt het aftredende bestuur van het vorige bestuur zogeheten senatorenopdrachten: twee per bestuurslid.

Drie dagen later, bij deel twee, worden de resultaten gepresenteerd; live of per film. Als het aftredende bestuur aan de opdrachten voldoet, treedt het toe tot het illustere gezelschap van senatoren. Een club die binnen de vereniging een adviserende rol heeft.
“De bedoeling is dat je de dingen die je het afgelopen jaar hebt geleerd, aanwendt”, zegt preses 2008-2009, Wouter van Pelt. “De opdrachten spelen deels in op de zwakke kanten die naar boven zijn gekomen. Er zitten ook ludieke opdrachten bij, om de wissel een beetje lollig te maken.” Een mooi voorbeeld daarvan is de opdracht die de fiscus, alias penningmeester, dit jaar kreeg. Met omschrijvingen als ‘bakken met geld laten rullen’ en ‘erin rondduiken als een dolfijn’, kwam het erop neer dat hij moest gaan zwemmen in geld.
Sommige opdrachten hebben een christelijke inslag, maar wel met een knipoog. Zo moest de vice-abactis een ‘klaaglied voor nu’ schrijven en ergens in de stad uitvoeren. Een opdracht gebaseerd op het feit dat drie CSR-huizen aan de Van Leeuwenhoeksingel gesloopt en dus verlaten moeten worden vanwege de aanleg van de treintunnel. Het is een verwijzing naar ‘Psalmen voor nu’, een initiatief waarbij oude psalmen worden omgezet in eigentijdse taal en muziek. “’Klaagliederen’ is natuurlijk ook de naam van een bijbelboek”, verduidelijkt Van Pelt, die sinds vorige week behoort tot het illustere gezelschap der senatoren. 

Kom met ideeën voor een fietsvriendelijke wijk. Zo luidt de oproep van de fietsersbond om één van de veertig Vogelaarwijken in te richten met de nadruk op fietsers en hun vervoersmiddel. De inzenders maken kans op uitvoering van hun idee, een expositie en iets minder dan tienduizend euro aan prijzengeld. Den Haag heeft vier Vogelaarwijken en Rotterdam zeven. Delftse ideeën zouden in de buurt gerealiseerd kunnen worden.

www.fietsersbond.nl/ideeenprijsvraag

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.