Campus

‘Als je elders kijkt, zie je hoe verkaveld de TU is’

,,De TU heeft in vergelijking met buitenlandse universiteiten altijd veel ondersteunend personeel gehad. Zowel voor onderwijs als onderzoek”, meent prof.

dr. J.M. Dirken. Hij is voorzitter van de adviesgroep Modernisering Ondersteunende Diensten (MOD). ,,Ik ben daarom niet bang dat inkrimping van de diensten de kwaliteit van de kernactiviteiten van de TU aantast.”


Figuur 1 Dirken: ,,Faculteiten staan nog niet enthousiast te trappelen”

Met de veelvuldig gebruikte term ‘clustering’ in plaats van Modernisering ondersteunende diensten (MOD) is Dirken niet gelukkig. ,,Dat etiket is ontoereikend. Clustering, het samenvoegen van beheerseenheden, is er slechts een onderdeel van. MOD gaat veel verder. Het project houdt onder meer in dat het automatiseringstraject wordt veranderd. Hierdoor wordt het mogelijk met moderne management-informatiesystemen te werken. Door die toepassing kunnen we straks veel beter zicht houden op wat bijvoorbeeld een onderzoek aan tijd en geld kost.”

Toch spitst de taak van prof. Dirken en zijn commissie zich erop toe om advies te geven over welke beheerseenheden het beste samen ‘geclusterd’ kunnen worden. Doel is dat er tussen de vijf en tien faculteiten overblijven. Dirken: ,,Ik wil benadrukken dat wij ons niet bemoeien met de inhoud van het onderwijs en het onderzoek. Wij richten ons op vraagstukken zoals de grootte van de beheerseenheden, welke faculteiten het beste kunnen samenwerken en hoe de opzet van het nieuwe management-informatiesysteem te ondersteunen is.”

Zijn de studierichtingen van de TU zoveel kleiner dan in andere landen?

,,Dat is wel mijn ervaring. Pas als je elders gaat kijken, realiseer je je hoe sterk verkaveld de TU is. In Zurich, Stockholm en Boston zijn de eenheden veel groter. Maar ook bij andere Nederlandse universiteiten zijn de faculteiten groter. Zoals in Leiden. Daar bestaat bijvoorbeeld de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Onderdeel hiervan zijn de Romaanse talen en hieronder vallen weer zes verschillende talen waarop afgestudeerd kan worden. Een dergelijke constructie is ook in Delft denkbaar.”

Hoe stelt u zich de toekomstige beheerseenheden voor?

,,Het is absoluut niet de bedoeling om studierichtingen te splitsen of op te delen. Een studierichting wordt als geheel samengevoegd met een andere. Dat betekent dat wij aan onderwijs en onderzoek niets veranderen. Wel zullen meerdere studierichtingen gemeenschappelijk gebruik maken van bijvoorbeeld huishoudelijke diensten en faciliteiten op het gebied van personeel en organisatie. Hoe dat precies vorm zal krijgen, is nog niet bepaald.”

Trappelen

Zijn de beheerseenheden zelf enthousiast over het opgaan in grotere eenheden?

,,Ze zijn er erg dubbel in. De achtergrond hiervan begrijpen ze wel en zij zijn zich ervan bewust dat er iets moet veranderen. Niemand staat echter enthousiast te trappelen voor deze reorganisatie. De voordelen zijn nog niet duidelijk en de meeste bestuurders zijn bang voor de kosten die een eventuele verhuizing of organisatorische aanpassing met zich meebrengt.”

Welke criteria worden gehanteerd voor het samenvoegen van beheerseenheden?

,,In ieder geval moeten zij samen niet zo groot worden dat de eenheid niet meer door één decaan is te overzien. Want dan moet er weer extra kader worden aangesteld om de faculteit te besturen. Naast de omvang wordt ook gelet op inhoudelijke overeenkomsten en op ruimtelijke nabijheid. Dit laatste aspect speelt een belangrijke rol bij de management-informatiesystemen. Ik dacht dat het niet uitmaakte hoe lang zo’n kabel is bij een computernetwerk, maar ondertussen heb ik begrepen dat daar toch grenzen aan zitten.”

Op welke termijn zal het allemaal gebeuren?

,,Aan het eind van deze maand presenteren wij onze voorstellen aan een plenair overleg van decanen, directeuren en secretarissen-beheerders. Vervolgens zullen wij hun opmerkingen, bezwaren en eventuele aanbevelingen verwerken in een advies dat wij begin juli aan het college van bestuur willen uitbrengen. Daarna is het afwachten hoe snel er wordt besloten en de reorganisatie in gang kan worden gezet.”

Waarom heeft u eigenlijk voor deze reorganisatietaak gekozen? Welk advies er ook uitrolt, zeker is dat er kritiek zal komen, geklaagd zal worden en dat veel daarvan op uw bord komt.

,,Het is een heel belangrijk proces voor de TU, en ik wil niet dat het fout gaat. Ik wil er aan bijdragen om alles goed te laten verlopen. Daarom zet ik mij hiervoor in.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.