Onderwijs

Algemene Rekenkamer tikt ministerie op de vingers

De Algemene Rekenkamer heeft het ministerie van onderwijs voor de laatste maal gewaarschuwd om orde op zaken te stellen bij de uitvoering van wachtgeld- en uitkeringsregelingen door de Informatie Beheer Groep in Groningen.

br />
Het bedrag aan foute uitbetalingen lag in 1993 nog altijd boven de aanvaardbare drempel van één procent. Daarnaast betaalt het ministerie zijn rekeningen opvallend vaak te laat.

Bij de uitvoering van wachtgeld- en uitkeringsregelingen in Groningen bestaan al jarenlang problemen, bijvoorbeeld als het gaat om de verrekening van neveninkomsten. In 1993 ging het om een bedrag van ongeveer zevenhonderd miljoen gulden, waarvan 8,5 miljoen ten onrechte zou zijn uitbetaald, terwijl 6,1 miljoen tegelijkertijd ten onrechte vast werd gehouden. Een foutpercentage van ruim twee procent.

De Rekenkamer vindt wel dat bij de uitbetaling van wachtgelden en uitkeringen de nodige vooruitgang is geboekt. Maar als het foutenpercentage in 1994 niet onder de grens van één procent zakt wordt alsnog overwogen om formeel bezwaar te maken tegen het gevoerde financiële beheer, het uiterste middel van kritiek van de Rekenkamer. Ritzen moet dan volgens de wet schriftelijk zijn standpunt uiteen zetten aan het parlement.

Verder blijkt het ministerie van onderwijs in 1993 een slechte opdrachtgever te zijn geweest. Bij vijf door de Rekenkamer onderzochte afdelingen bleek het betalingsgedrag ,,ernstige gebreken” te vertonen. Het percentage te laat betaalde rekeningen (later dan 33 dagen na de factuurdatum) varieerde van 40 tot 64 procent.

Opvallend is volgens de Algemene Rekenkamer dat de onderdelen die het meest verzelfstandigd zijn, het vaakst te laat betalen. Zo ging de afdeling Centrale Financiën Instellingen (CFI) in ruim 64 procent van de gevallen over de uiterste datum heen en de Informatie Beheer Groep in ruim de helft van de gevallen. ,,Opmerkelijk, omdat verzelfstandiging onder meer dient om de uitvoeringsprocessen te optimaliseren”, schrijft de Rekenkamer. (HOP/M.W.)

Marcel Wiegman

De Algemene Rekenkamer heeft het ministerie van onderwijs voor de laatste maal gewaarschuwd om orde op zaken te stellen bij de uitvoering van wachtgeld- en uitkeringsregelingen door de Informatie Beheer Groep in Groningen.

Het bedrag aan foute uitbetalingen lag in 1993 nog altijd boven de aanvaardbare drempel van één procent. Daarnaast betaalt het ministerie zijn rekeningen opvallend vaak te laat.

Bij de uitvoering van wachtgeld- en uitkeringsregelingen in Groningen bestaan al jarenlang problemen, bijvoorbeeld als het gaat om de verrekening van neveninkomsten. In 1993 ging het om een bedrag van ongeveer zevenhonderd miljoen gulden, waarvan 8,5 miljoen ten onrechte zou zijn uitbetaald, terwijl 6,1 miljoen tegelijkertijd ten onrechte vast werd gehouden. Een foutpercentage van ruim twee procent.

De Rekenkamer vindt wel dat bij de uitbetaling van wachtgelden en uitkeringen de nodige vooruitgang is geboekt. Maar als het foutenpercentage in 1994 niet onder de grens van één procent zakt wordt alsnog overwogen om formeel bezwaar te maken tegen het gevoerde financiële beheer, het uiterste middel van kritiek van de Rekenkamer. Ritzen moet dan volgens de wet schriftelijk zijn standpunt uiteen zetten aan het parlement.

Verder blijkt het ministerie van onderwijs in 1993 een slechte opdrachtgever te zijn geweest. Bij vijf door de Rekenkamer onderzochte afdelingen bleek het betalingsgedrag ,,ernstige gebreken” te vertonen. Het percentage te laat betaalde rekeningen (later dan 33 dagen na de factuurdatum) varieerde van 40 tot 64 procent.

Opvallend is volgens de Algemene Rekenkamer dat de onderdelen die het meest verzelfstandigd zijn, het vaakst te laat betalen. Zo ging de afdeling Centrale Financiën Instellingen (CFI) in ruim 64 procent van de gevallen over de uiterste datum heen en de Informatie Beheer Groep in ruim de helft van de gevallen. ,,Opmerkelijk, omdat verzelfstandiging onder meer dient om de uitvoeringsprocessen te optimaliseren”, schrijft de Rekenkamer. (HOP/M.W.)

Marcel Wiegman

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.