Onderwijs

Akkoord herplaatsing blijkt niet mogelijk

Hoe moet de herplaatsing van ondersteunend personeel verlopen? Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat college en bonden daar nooit een compromis over zullen bereiken.

‘We agree to disagree.’ Dat is de vriendelijkste manier om de uitkomst van het overleg van afgelopen dinsdag over de herplaatsing van ondersteuners in de reorganisatie te typeren. Natuurlijk is er wel een uitkomst. Concreet: voor alle oude functies die terugkeren in de nieuwe ondersteunersreorganisatie zal last in, first out gelden (zoals de bonden willen), bij alle nieuwe functies wordt nu – zonder gebruik van een puntensysteem – gekeken naar zaken als ervaring en competenties (zoals het college graag ziet) en wordt de online tool Talentscape ingezet. Een resultaat waar beide partijen zich volledig in konden vinden zat er niet in, daarvoor lagen de standpunten uiteindelijk toch te ver uit elkaar.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel nieuwe functies de nieuwe ondersteunersorganisatie zal tellen. Zestig procent van het geheel, zo luidde een recente schatting van de taskforce personeel, maar de or vond dat een ongeloofwaardig hoog percentage. “Er zullen allereerst functieprofielen moeten worden uitgewerkt voor duidelijk wordt hoe hoog het percentage wordt”, zegt collegelid Paul Rullmann. “Het zou lager, maar ook hoger kunnen uitvallen.” Over de vraag met welke criteria je moet bepalen of een functie oud of nieuw is zal nog de nodige discussie moeten plaatsvinden tussen or en college.

Dat Talentscape gebruikt gaat worden is wel duidelijk. De or heeft altijd twijfels gehad over het idee om deze online tool al tijdens de reorganisatie in te zetten om de competenties van ondersteuners te meten, maar die discussie lijkt nu een gepasseerd station.

Het voorstel van de taskforce personeel om bij hoger ingeschaalde functies competenties zwaarder te laten meewegen en bij lager ingeschaalde functies het aantal dienstjaren het meeste gewicht toe te kennen, is van tafel. Voor nieuwe functies zag het college sowieso niets in dat systeem en bij oude functies die terugkeren in de nieuwe organisatie geldt nu definitief last in, first out (lifo), omdat de bonden aan lifo hebben vastgehouden.

Dat betekent dat bij het matchen van ondersteuners en nieuwe functies met name de trekkers straks een belangrijke rol spelen. Een plaatsingsadviescommissie moet waarborgen dat het matchen op een faire manier gebeurt.

Achteraf gezien lijkt de indruk van vorige week dat zich een compromis aftekende tussen bonden en college, vooral gebaseerd op misverstanden tussen beide partijen. De bonden overschatten de bereidheid van het college om ze ook te laten meepraten over de herplaatsingsprocedure bij nieuwe functies, het college overschatte de bereidheid van de bonden om afstand van lifo te doen. Toen dat duidelijk werd, werd de kans om met een uitkomst te komen die voor alle ondersteuners zou gelden heel klein. We hebben langs elkaar heen zitten praten, zeggen beide partijen nu.(JP)

‘We agree to disagree.’ Dat is de vriendelijkste manier om de uitkomst van het overleg van afgelopen dinsdag over de herplaatsing van ondersteuners in de reorganisatie te typeren. Natuurlijk is er wel een uitkomst. Concreet: voor alle oude functies die terugkeren in de nieuwe ondersteunersreorganisatie zal last in, first out gelden (zoals de bonden willen), bij alle nieuwe functies wordt nu – zonder gebruik van een puntensysteem – gekeken naar zaken als ervaring en competenties (zoals het college graag ziet) en wordt de online tool Talentscape ingezet. Een resultaat waar beide partijen zich volledig in konden vinden zat er niet in, daarvoor lagen de standpunten uiteindelijk toch te ver uit elkaar.

Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel nieuwe functies de nieuwe ondersteunersorganisatie zal tellen. Zestig procent van het geheel, zo luidde een recente schatting van de taskforce personeel, maar de or vond dat een ongeloofwaardig hoog percentage. “Er zullen allereerst functieprofielen moeten worden uitgewerkt voor duidelijk wordt hoe hoog het percentage wordt”, zegt collegelid Paul Rullmann. “Het zou lager, maar ook hoger kunnen uitvallen.” Over de vraag met welke criteria je moet bepalen of een functie oud of nieuw is zal nog de nodige discussie moeten plaatsvinden tussen or en college.

Dat Talentscape gebruikt gaat worden is wel duidelijk. De or heeft altijd twijfels gehad over het idee om deze online tool al tijdens de reorganisatie in te zetten om de competenties van ondersteuners te meten, maar die discussie lijkt nu een gepasseerd station.

Het voorstel van de taskforce personeel om bij hoger ingeschaalde functies competenties zwaarder te laten meewegen en bij lager ingeschaalde functies het aantal dienstjaren het meeste gewicht toe te kennen, is van tafel. Voor nieuwe functies zag het college sowieso niets in dat systeem en bij oude functies die terugkeren in de nieuwe organisatie geldt nu definitief last in, first out (lifo), omdat de bonden aan lifo hebben vastgehouden.

Dat betekent dat bij het matchen van ondersteuners en nieuwe functies met name de trekkers straks een belangrijke rol spelen. Een plaatsingsadviescommissie moet waarborgen dat het matchen op een faire manier gebeurt.

Achteraf gezien lijkt de indruk van vorige week dat zich een compromis aftekende tussen bonden en college, vooral gebaseerd op misverstanden tussen beide partijen. De bonden overschatten de bereidheid van het college om ze ook te laten meepraten over de herplaatsingsprocedure bij nieuwe functies, het college overschatte de bereidheid van de bonden om afstand van lifo te doen. Toen dat duidelijk werd, werd de kans om met een uitkomst te komen die voor alle ondersteuners zou gelden heel klein. We hebben langs elkaar heen zitten praten, zeggen beide partijen nu.(JP)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.