Onderwijs

Aio dupe van wetswijziging

Assistenten-in-opleiding (aio’s) van wie vóór oktober het contract afloopt, hebben geluk. Als ze werkloos worden, krijgen zij duizenden guldens meer dan hun lotgenoten die tussen oktober en het eind van het jaar op straat komen te staan.

br />
Dat is het gevolg van een wijziging in de wet die de wachtgelden (uitkeringen) van onderwijspersoneel regelt, de BWOO. Ontslagen personeel moet sinds 1 augustus aan scherpere eisen voldoen om een uitkering te kunnen krijgen.

Voortaan moet personeel dat werkloos wordt, kunnen aantonen in vier van de vijf kalenderjaren die aan het ontslag vooraf gaan tenminste 52 dagen gewerkt te hebben. Minister Ritzen wil met die aangescherpte eis aansluiten bij het bedrijfsleven.

Voor een grote groep assistenten- en onderzoekers-in-opleiding heeft deze verscherping ingrijpende gevolgen. Vroeger moesten zij drie van de vijf jaar de 52 werkdagen halen; omdat bijna alle aio’s een vierjarig contract hebben, was dat geen hindernis. Dat is nu veranderd. Het verschil kan zeshonderd gulden minder per maand uitmaken. (HOP)

Assistenten-in-opleiding (aio’s) van wie vóór oktober het contract afloopt, hebben geluk. Als ze werkloos worden, krijgen zij duizenden guldens meer dan hun lotgenoten die tussen oktober en het eind van het jaar op straat komen te staan.

Dat is het gevolg van een wijziging in de wet die de wachtgelden (uitkeringen) van onderwijspersoneel regelt, de BWOO. Ontslagen personeel moet sinds 1 augustus aan scherpere eisen voldoen om een uitkering te kunnen krijgen.

Voortaan moet personeel dat werkloos wordt, kunnen aantonen in vier van de vijf kalenderjaren die aan het ontslag vooraf gaan tenminste 52 dagen gewerkt te hebben. Minister Ritzen wil met die aangescherpte eis aansluiten bij het bedrijfsleven.

Voor een grote groep assistenten- en onderzoekers-in-opleiding heeft deze verscherping ingrijpende gevolgen. Vroeger moesten zij drie van de vijf jaar de 52 werkdagen halen; omdat bijna alle aio’s een vierjarig contract hebben, was dat geen hindernis. Dat is nu veranderd. Het verschil kan zeshonderd gulden minder per maand uitmaken. (HOP)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.