Onderwijs

Afslankingsplannen OCP-faculteit bekend

Veertig tot vijftig fulltime arbeidsplaatsen weg, bezuinigingen op projectonderwijs en de huur van gebouwen zijn volgens OCP-decaan Marco Waas nodig om een tekort van 3,7 miljoen euro weg te werken.

Waas presenteerde de bezuinigingsplannen van OCP afgelopen week aan het personeel, in de kantine van industrieel ontwerpen. De ontslagen die bij de afdelingen vallen overlappen de OOD-operatie die de TU al van plan was.

De eerste dertig werknemers moeten al per 1 januari 2005 weg. Hoe de verhouding ligt tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel wil decaan Marco Waas nog niet zeggen, omdat de plannen nog ter goedkeuring aan het college van bestuur moeten worden overlegd.

Op de huur van gebouwen en energie, dat jaarlijks 5,5 miljoen euro aan kosten meebrengt, wil Waas jaarlijks 1,5 miljoen euro besparen door 25 procent oppervlaktereductie. Hoe dit precies moet gebeuren is nog niet duidelijk, zeker omdat in het gebouw van werktuigbouwkunde de voorheen bij Technische Natuurwetenschappen ingedeelde afdeling materiaalkunde wordt gehuisvest. De materiaalkundegroep moet voor 1 juli 2006 uit de huidige locatie aan de Rotterdamseweg, omdat de Technische Hogeschool Rijswijk er zijn intrek neemt.

Waas wil naar eigen zeggen een ‘efficiencyslag’ maken op het gebied van onderzoek en onderwijs. Zo wil hij het aandeel projectonderwijs terugbrengen van 45 naar 25 tot 30 procent. Volgens Waas is deze onderwijsvorm verhoudingsgewijs duur en arbeidsintensief. Ook zou uit didactische overwegingen minder projectonderwijs wenselijk zijn, omdat dit bij OCP verhoudingsgewijs veel hoger ligt dan bij andere faculteiten.

Jaarlijks moeten constant tussen de veertig en vijftig promovendi worden afgeleverd, nu schommelt dit nog tussen de 25 en 49. Het aantal nieuwe studenten, dit jaar 310, moet constant blijven, er moet meer instroom uit hts’en en het buitenland komen en het slagingspercentage van bachelors moet omhoog.

Op deze manier wil Waas meer geld via het allocatiemodel van de TU ontvangen. Dit model is één van de oorzaken van het financiële gat dat ontstond door dalende toestroom van studenten, enkele jaren geleden. Op het gebied van onderzoek worden terreinen als biomedische techniek, microassemblage en mechatronica, die nu relatief succesvol zijn, verder versterkt.

Jan Neve, voorzitter van de onderdeelscommissie van OCP, zag de plannen al aankomen. “Eigenlijk had er al veel eerder bezuinigd moeten worden, want iedereen zag wel dat het zo niet langer kon”, zegt hij. “Wat ik me wel afvraag, is wat voor verhaal er bij sommige getallen wordt gegeven. Zoals die vijfentwintig procent ruimtereductie, terwijl materiaalkunde er ook nog bij komt. Het zure van het verhaal is dat we nu moeten inkrimpen vanwege studentenaantallen van drie jaar geleden. Terwijl werktuigbouwkunde dit jaar al weer negentien procent meer vooraanmeldingen heeft dan vorig jaar.”

Waas presenteerde de bezuinigingsplannen van OCP afgelopen week aan het personeel, in de kantine van industrieel ontwerpen. De ontslagen die bij de afdelingen vallen overlappen de OOD-operatie die de TU al van plan was.

De eerste dertig werknemers moeten al per 1 januari 2005 weg. Hoe de verhouding ligt tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel wil decaan Marco Waas nog niet zeggen, omdat de plannen nog ter goedkeuring aan het college van bestuur moeten worden overlegd.

Op de huur van gebouwen en energie, dat jaarlijks 5,5 miljoen euro aan kosten meebrengt, wil Waas jaarlijks 1,5 miljoen euro besparen door 25 procent oppervlaktereductie. Hoe dit precies moet gebeuren is nog niet duidelijk, zeker omdat in het gebouw van werktuigbouwkunde de voorheen bij Technische Natuurwetenschappen ingedeelde afdeling materiaalkunde wordt gehuisvest. De materiaalkundegroep moet voor 1 juli 2006 uit de huidige locatie aan de Rotterdamseweg, omdat de Technische Hogeschool Rijswijk er zijn intrek neemt.

Waas wil naar eigen zeggen een ‘efficiencyslag’ maken op het gebied van onderzoek en onderwijs. Zo wil hij het aandeel projectonderwijs terugbrengen van 45 naar 25 tot 30 procent. Volgens Waas is deze onderwijsvorm verhoudingsgewijs duur en arbeidsintensief. Ook zou uit didactische overwegingen minder projectonderwijs wenselijk zijn, omdat dit bij OCP verhoudingsgewijs veel hoger ligt dan bij andere faculteiten.

Jaarlijks moeten constant tussen de veertig en vijftig promovendi worden afgeleverd, nu schommelt dit nog tussen de 25 en 49. Het aantal nieuwe studenten, dit jaar 310, moet constant blijven, er moet meer instroom uit hts’en en het buitenland komen en het slagingspercentage van bachelors moet omhoog.

Op deze manier wil Waas meer geld via het allocatiemodel van de TU ontvangen. Dit model is één van de oorzaken van het financiële gat dat ontstond door dalende toestroom van studenten, enkele jaren geleden. Op het gebied van onderzoek worden terreinen als biomedische techniek, microassemblage en mechatronica, die nu relatief succesvol zijn, verder versterkt.

Jan Neve, voorzitter van de onderdeelscommissie van OCP, zag de plannen al aankomen. “Eigenlijk had er al veel eerder bezuinigd moeten worden, want iedereen zag wel dat het zo niet langer kon”, zegt hij. “Wat ik me wel afvraag, is wat voor verhaal er bij sommige getallen wordt gegeven. Zoals die vijfentwintig procent ruimtereductie, terwijl materiaalkunde er ook nog bij komt. Het zure van het verhaal is dat we nu moeten inkrimpen vanwege studentenaantallen van drie jaar geleden. Terwijl werktuigbouwkunde dit jaar al weer negentien procent meer vooraanmeldingen heeft dan vorig jaar.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.