Onderwijs

Advies: snel starten met gezamenlijke propedeuse TNW

Materiaalkunde moet als aparte opleiding blijven bestaan. Dat vindt de landelijke visitatiecommissie voor chemische opleidingen.De grote hoeveelheid serviceonderwijs aan studenten van andere faculteiten ondersteunt de principiële keuze voor een aparte opleiding materiaalkunde.

Maar de aantrekkelijkheid van de studie kan versterkt worden. Zo moet de opleiding breder worden, met name door meer docenten van Lucht- & Ruimtevaart in te zetten en ook mensen van buiten de universiteit.

Verder moet ,,de faculteit Technische Natuurwetenschappen alle krachten inzetten om al in september 2000 te beginnen met een gezamenlijke propedeuse van scheikundige technologie, materiaalkunde en technische natuurkunde”, stelt commissievoorzitter prof.dr. A.H. Stouthamer van de Vrije Universiteit in Amsterdam. ,,Het is een trend dat studenten onzeker zijn over hun studiekeuze en dan biedt een gezamenlijke propedeuse soelaas.”

Scheikundige technologie is een goede opleiding, maar de visitatiecommissie vindt wel dat de faculteit ,,ernstig moet streven om de studieduur te verkorten. Die lange studieduur bevestigt namelijk het beeld van een zware studie en dat verbetert de instroom niet.”

De commissie vindt de plannen voor nieuwe ontwerpvakken bij scheikundige technologie ‘een interessant experiment’. Het bevorderen van creativiteit moet echter niet tot enkele vakken beperkt blijven, maar breder in de opleiding geïntegreerd worden.

De visitatie is voor ons een steuntje in de rug voor de dingen waar we mee bezig zijn, meent voorzitter van de zelfstudiecommissie prof.dr. G. Frens. Hij ziet echter geen heil in het terugdringen van de gemiddelde studieduur. ,,Dan leiden we geen goede ingenieurs meer op.”

Materiaalkunde moet als aparte opleiding blijven bestaan. Dat vindt de landelijke visitatiecommissie voor chemische opleidingen.

De grote hoeveelheid serviceonderwijs aan studenten van andere faculteiten ondersteunt de principiële keuze voor een aparte opleiding materiaalkunde. Maar de aantrekkelijkheid van de studie kan versterkt worden. Zo moet de opleiding breder worden, met name door meer docenten van Lucht- & Ruimtevaart in te zetten en ook mensen van buiten de universiteit.

Verder moet ,,de faculteit Technische Natuurwetenschappen alle krachten inzetten om al in september 2000 te beginnen met een gezamenlijke propedeuse van scheikundige technologie, materiaalkunde en technische natuurkunde”, stelt commissievoorzitter prof.dr. A.H. Stouthamer van de Vrije Universiteit in Amsterdam. ,,Het is een trend dat studenten onzeker zijn over hun studiekeuze en dan biedt een gezamenlijke propedeuse soelaas.”

Scheikundige technologie is een goede opleiding, maar de visitatiecommissie vindt wel dat de faculteit ,,ernstig moet streven om de studieduur te verkorten. Die lange studieduur bevestigt namelijk het beeld van een zware studie en dat verbetert de instroom niet.”

De commissie vindt de plannen voor nieuwe ontwerpvakken bij scheikundige technologie ‘een interessant experiment’. Het bevorderen van creativiteit moet echter niet tot enkele vakken beperkt blijven, maar breder in de opleiding geïntegreerd worden.

De visitatie is voor ons een steuntje in de rug voor de dingen waar we mee bezig zijn, meent voorzitter van de zelfstudiecommissie prof.dr. G. Frens. Hij ziet echter geen heil in het terugdringen van de gemiddelde studieduur. ,,Dan leiden we geen goede ingenieurs meer op.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.