Onderwijs

Actieplan tegen stage discriminatie

De Landelijke Studentenvakbond wil dat hogescholen en universiteiten een meldpunt opzetten voor studenten die ongelijke kansen ervaren bij het zoeken naar een stageplek.

Vooral WO-studenten ervaren discriminatie bij het zoeken van een stageplek. (Foto: Roos van Tongeren)

Stagediscriminatie is een ernstig probleem volgens LSVb-voorzitter Ama Boahene. “De eerste stap naar een oplossing is zorgen dat studenten hun ervaringen melden. Dat doen veel studenten nu niet, omdat ze niet weten waar ze terecht kunnen of omdat ze er geen vertrouwen in hebben dat er iets met hun melding gebeurt.”

Op de TU Delft is er een handleiding voor het melden van incidenten en het aanvragen van steun, schrijft TU Delft Chief Diversity Officer David Keyson. Discriminatie wordt hier genoemd als één van de vormen van ongewenst gedrag (door een TU-student of -medewerker). Keyson is in overleg met de afdeling communicatie om een beter vindbare meldknop op te TU-website te plaatsen.

Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) uit 2020 bleek dat vooral wo-studenten zich gediscrimineerd voelen als zij naar een stageplek zoeken. Dat antwoordde 23 procent van hen, tegenover 8 procent van de mbo-studenten en 7 procent van de hbo-studenten. De onderzoeker van het SCP maakte wel de kanttekening dat er maar 88 universitaire stagestudenten hadden meegedaan aan het onderzoek. “Als enkele daarvan discriminatie ervaren, krijg je al snel hoge percentages.”

Ook wees ze erop dat een stage in mbo en hbo vaker verplicht is en er daarom ook meer vaste stageplekken worden aangeboden. Voor wo-studenten zou het zoeken naar een stage meer op een normale sollicitatieprocedure lijken en de kans op discriminatie groter zijn.

HOP, Hein Cuppen

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.