Onderwijs

Academicus minder duur

Voor het eerst in jaren zijn afgestudeerde masterstudenten ‘goedkoper’ geworden, meldt het CBS. Gerekend vanaf de basisschool kost hun opleiding geen 154 duizend euro meer, maar 153 duizend.


Sinds de eeuwwisseling maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek ieder jaar een grove rekensom: hoeveel geeft de overheid uit aan onderwijs en hoeveel diploma’s levert dat op? Daaruit blijkt dat de overheid tegenwoordig minder geld besteedt aan de onderwijsloopbaan van basisschool tot en met universiteit.Het universitaire deel daarvan kostte vorig jaar 44,2 duizend euro. Dat is evenveel als in 2005, toen een eerder laagterecord werd bereikt. In 2008 werd er nog 48,2 duizend euro betaald.Het gaat hier nadrukkelijk niet om de prijs per student, want veel studenten halen uiteindelijk helemaal geen diploma.De prijsdaling komt volgens het CBS doordat het aantal universitaire studenten harder steeg dan de rijksbijdrage voor universiteiten. Omgerekend naar ‘vaste’ prijzen is er nu minder geld beschikbaar dan toen de rekenaars met deze exercitie begonnen.

Reden voor actie is dat het aantal stage- en afstudeercontracten tussen bedrijven en studenten toeneemt en dat in die contracten volgens het cvb ‘dikwijls bepalingen zijn opgenomen die onredelijk zijn voor de studenten’, zoals een aansprakelijkheidsbepaling.

Er is al een standaardcontract voor stages en afstudeerprojecten. “Maar dat matcht niet altijd met contracten die grote bedrijven zelf hebben”, stelt O&S-directeur Anka Mulder. “We willen het netjes organiseren en studenten duidelijk maken dat ze bij ons vragen kunnen stellen over wat ze gaan tekenen. Ook zullen we stagecoördinatoren duidelijk maken dat ze contracten bij onze juridische dienst kunnen voorleggen.”

Het probleem met onredelijke voorwaarden in contracten met bedrijven speelt vooral bij Technische Natuurwetenschappen (TNW). Meerdere stagecoördinatoren en ook Mulder noemen TNW als voorbeeld. Een woordvoerder van TNW rept over ‘legio voorbeelden’, maar verwijst naar Mulder voor een toelichting. Volgens Mulder gaat het bij TNW vooral om een boeteclausule bij afspraken rond geheimhouding.
Bij Industrieel Ontwerpen speelt het probleem soms. “Vooral als studenten bij een groot bedrijf bezig zijn met iets groters”, vertelt stagecoördinator Marco Bolleboom. Het gaat om geheimhoudingsafspraken met een boeteclausule, extreem lange termijnen van geheimhouding of de voorwaarde dat een student nooit bij een concurrent mag werken.

Bij Bouwkunde is er in vijf jaar bij twee gevallen discussie geweest, aldus stagecoördinator Erik Ootes. Het ging dan om het al of niet uploaden van het stageverslag in het repository (digitaal informatiecentrum met werkstukken en scripties van de TU Delft – red). Voor externe stages bij Bouwkunde staat volgens Ootes goed omschreven waaraan die moeten voldoen. “Het bedrijf weet dat en wil hij het zo niet, dan gaat de stage niet door.”

Een door het college van bestuur genomen voorgenomen besluit is inmiddels besproken met de onderwijsdecanen en de dienst onderwijs en studentenzaken (O&S). Volgens Mulder wordt nog verder overlegd tussen die partijen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.