Onderwijs

Aardwarmte? ‘Jetzt geht’s los!’

De TU ontving deze week van het ministerie van economische zaken een opsporingsvergunning om naar aardwarmte te zoeken.

Op ongeveer twee kilometer diepte onder Delft bevindt zich een warm-water-houdende zandsteenlaag die de TU wil aanboren.

Dat water van naar verwachting zo’n 80 graden Celsius kan mooi gebruikt worden om universiteitsgebouwen en studentenhuizen duurzaam mee te verwarmen, zo is het idee. De TU verwacht daarmee 5 miljoen kubieke meter aardgas per jaar te kunnen besparen.

De TU Delft is de eerste universiteit in Nederland die een dergelijke vergunning heeft ontvangen.

Het plan om deze geothermische energie te winnen is afkomstig van stichting Delft Aardwarmte Project (DAP), een initiatief van studenten en afgestudeerden van de opleiding technische aardwetenschappen. Zij hopen dat het onderzoek naar aardwarmte met dit project een impuls krijgt.

De TU en DAP hebben al vergevorderde gesprekken gevoerd met energiebedrijf Eneco. Dat bedrijf heeft er wel oren naar om de bron te exploiteren. “We zijn een samenwerkingsovereenkomst aan het opstellen”, zegt directeur algemene zaken van het energiebedrijf, Pieter Jan Witvliet. “Als dat klaar is maken we een definitief ontwerp voor de boring. En dan, waarschijnlijk in de loop van 2010, “geht’s los”, aldus Witvliet.

De TU, de DAP en de gemeente Pijnacker-Nootdorp werken nauw samen om ook andere aardwarmteprojecten in de regio te stimuleren. Deze organisaties zijn verenigd in de Aardwarmte Kring Vrijenban. Zo zullen twee tuinders in Pijnacker mogelijk gebruik maken van de vergunning van de TU Delft om onder hun eigen erf naar aardwarmte te zoeken.

Lees ook: Delftse bergen als onuitputtelijke energiebron

Signaleringssystemen boven de snelweg, toeritdoseringen bij de oprit en een inhaalverbod voor vrachtverkeer, hebben in de periode van 1996 tot 2005 de hoeveelheid files met 25 procent verminderd, schat het ministerie van verkeer en waterstaat. Dergelijk verkeersmanagement is het meest gebruikte wapen in de strijd tegen het dagelijkse fileleed. Bouwen van wegen is te duur en duurt te lang, en een kilometerheffing is technisch en lastig in te voeren, aldus verkeerskundige ir. Henk Taale (Civiele Techniek en Geowetenschappen) die op 5 december hoopt te promoveren op zijn proefschrift ‘Integrated Anticipatory Control of Road Networks’. Over blijft dus: verkeersmanagement. Maar, constateert Taale, de verkeersturing vindt vooral op lokaal niveau plaats en er is niet veel communicatie en samenwerking tussen de wegbeheerders. In plaats van lokaal en reactief verkeersmanagement pleit Taale voor een geïntegreerde en anticiperende aanpak. In zijn promotieonderzoek toont hij met simulaties aan dat een vooruitkijkende aanpak tot kortere files leidt.

Op ongeveer twee kilometer diepte onder Delft bevindt zich een warm-waterhoudende zandsteenlaag die de TU wil aanboren. Dat water van naar verwachting zo’n 80 graden Celsius kan mooi gebruikt worden om universiteitsgebouwen en studentenhuizen duurzaam mee te verwarmen, zo is het idee. De TU verwacht daarmee vijf miljoen kubieke meter aardgas per jaar te kunnen besparen.

De TU Delft is de eerste universiteit in Nederland die een dergelijke vergunning heeft ontvangen.

Het plan om deze geothermische energie te winnen is afkomstig van stichting Delft Aardwarmte Project (DAP), een initiatief van studenten en afgestudeerden van de opleiding technische aardwetenschappen. Zij hopen dat het onderzoek naar aardwarmte met dit project een impuls krijgt.

De TU en DAP hebben al vergevorderde gesprekken gevoerd met energiebedrijf Eneco. Dat bedrijf heeft er wel oren naar om de bron te exploiteren. “We zijn een samenwerkingsovereenkomst aan het opstellen”, zegt directeur algemene zaken van het energiebedrijf, Pieter Jan Witvliet. “Als dat klaar is maken we een definitief ontwerp voor de boring. En dan, waarschijnlijk in de loop van 2010, geht’s los, aldus Witvliet.

De TU, de DAP en de gemeente Pijnacker-Nootdorp werken nauw samen om ook andere aardwarmteprojecten in de regio te stimuleren. Deze organisaties zijn verenigd in de Aardwarmte Kring Vrijenban. Zo zullen twee tuinders in Pijnacker mogelijk gebruik maken van de vergunning van de TU Delft om onder hun eigen erf naar aardwarmte te zoeken.

Lees ook: Delftse bergen als onuitputtelijke energiebron

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.