Onderwijs

Aanvullende leertrajecten voor ‘excellente’ studenten

De TU wil ‘excellente’ studenten aanvullende studiemogelijkheden bieden. Dit kan zowel een verdieping zijn van de eigen studierichting, als een verbreding in de richting van filosofie of bedrijfskunde/economie.

br />
Het betreft een van de voorstellen die het college van bestuur aan de universiteitsraad heeft gestuurd voor ‘strategische investeringen in het onderwijs’.

De andere voorstellen uit de nota betreffen, naast het uitbreiden van de internationale contacten, het stimuleren van algemeen vormende vakken in het curriculum, het versterken van het mentorensysteem, en het aanpakken van knelpunten in onderwijs.

Voor de ‘strategische onderwijsinvesteringen’ is eerder dit jaar een fonds gevormd in de financiële meerjarenplanning, waarbij faculteiten en diensten een extra korting opgelegd kregen. Dat geld wordt nu voor een deel naar de faculteiten teruggeploegd, in de vorm van deze onderwijsinvesteringen. Het geld dat ermee gemoeid is beloopt 7,5 miljoen gulden.
Excellente studenten

Voor de excellente studenten is ervan afgezien zoegeheten ‘verkorte leerwegen’ in te voeren, omdat de hoogbegaafden anders het risico lopen als te jong ingenieur op de arbeidsmarkt terecht te komen. Het voor hen voorziene extra-onderwijs (voor een deel zelfstudie) zal resulteren in een aanvullende oorkonde bij het ingenieursdiploma.

De excellente studenten moeten worden getraceerd tijdens het opstellen van het studieadvies in het eerste studiejaar. Verwacht wordt dat tien procent van diegenen die in anderhalf jaar hun propaedeuse halen voor het plan in aanmerking komen.

Omdat hoogbegaafde instromers vaak jonger zijn dan achttien jaar, hebben zij ggen studiefinanciering en ov-kaart. De TU overweegt om dit uit eigen middelen bij te spijkeren. ,,Voordelen voor de TU”, aldus de nota,,,zijn ondermeer publiciteit en kwaliteit instroom.”

Om de studievoortgang van de studenten te begeleiden heeft de TU zo’n 250 tot 400 mentoren nodig. Het investeringsvoorstel stelt voor middelen vrij te maken voor training en verdere kosten. Sommige faculteiten werken al met studenten-mentoren: in ’93 en ’94 gingen er respectievelijk 34 en 63 op cursus. Dit moet nu sterk opgevoerd worden.

Voor het aanpakken van onderwijsknelpunten moet de taak van het OSF (Onderwijs Stimulerings Fonds) verruimd worden. Van daaruit kan dan gewerkt worden aan zaken als: breed beschikbaar maken van programmatuur voor computer-ondersteund onderwijs, verbetering van de onderwijskundige infrastructuur en onderwijskundige advisering.

Ten behoeve van de internationalisering bepleit het college van bestuur een verruiming van het fonds voor gastdocenten, zodat meer (top-)docenten voor een hoger salaris gedurende een langere periode naar Delft kunnen komen. Tevens moet hetaantal Delftse studenten dat jaarlijks een periode in het buitenland studeert omhoog van zes- naar achthonderd. Ten slotte moet het uitzenden van Delftse docenten naar het buitenland gestimuleerd worden, evenals het aantrekken van buitenlandse research fellows. (R.M.)

De TU wil ‘excellente’ studenten aanvullende studiemogelijkheden bieden. Dit kan zowel een verdieping zijn van de eigen studierichting, als een verbreding in de richting van filosofie of bedrijfskunde/economie.

Het betreft een van de voorstellen die het college van bestuur aan de universiteitsraad heeft gestuurd voor ‘strategische investeringen in het onderwijs’.

De andere voorstellen uit de nota betreffen, naast het uitbreiden van de internationale contacten, het stimuleren van algemeen vormende vakken in het curriculum, het versterken van het mentorensysteem, en het aanpakken van knelpunten in onderwijs.

Voor de ‘strategische onderwijsinvesteringen’ is eerder dit jaar een fonds gevormd in de financiële meerjarenplanning, waarbij faculteiten en diensten een extra korting opgelegd kregen. Dat geld wordt nu voor een deel naar de faculteiten teruggeploegd, in de vorm van deze onderwijsinvesteringen. Het geld dat ermee gemoeid is beloopt 7,5 miljoen gulden.
Excellente studenten

Voor de excellente studenten is ervan afgezien zoegeheten ‘verkorte leerwegen’ in te voeren, omdat de hoogbegaafden anders het risico lopen als te jong ingenieur op de arbeidsmarkt terecht te komen. Het voor hen voorziene extra-onderwijs (voor een deel zelfstudie) zal resulteren in een aanvullende oorkonde bij het ingenieursdiploma.

De excellente studenten moeten worden getraceerd tijdens het opstellen van het studieadvies in het eerste studiejaar. Verwacht wordt dat tien procent van diegenen die in anderhalf jaar hun propaedeuse halen voor het plan in aanmerking komen.

Omdat hoogbegaafde instromers vaak jonger zijn dan achttien jaar, hebben zij ggen studiefinanciering en ov-kaart. De TU overweegt om dit uit eigen middelen bij te spijkeren. ,,Voordelen voor de TU”, aldus de nota,,,zijn ondermeer publiciteit en kwaliteit instroom.”

Om de studievoortgang van de studenten te begeleiden heeft de TU zo’n 250 tot 400 mentoren nodig. Het investeringsvoorstel stelt voor middelen vrij te maken voor training en verdere kosten. Sommige faculteiten werken al met studenten-mentoren: in ’93 en ’94 gingen er respectievelijk 34 en 63 op cursus. Dit moet nu sterk opgevoerd worden.

Voor het aanpakken van onderwijsknelpunten moet de taak van het OSF (Onderwijs Stimulerings Fonds) verruimd worden. Van daaruit kan dan gewerkt worden aan zaken als: breed beschikbaar maken van programmatuur voor computer-ondersteund onderwijs, verbetering van de onderwijskundige infrastructuur en onderwijskundige advisering.

Ten behoeve van de internationalisering bepleit het college van bestuur een verruiming van het fonds voor gastdocenten, zodat meer (top-)docenten voor een hoger salaris gedurende een langere periode naar Delft kunnen komen. Tevens moet hetaantal Delftse studenten dat jaarlijks een periode in het buitenland studeert omhoog van zes- naar achthonderd. Ten slotte moet het uitzenden van Delftse docenten naar het buitenland gestimuleerd worden, evenals het aantrekken van buitenlandse research fellows. (R.M.)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.