Kort

Aantal eerstejaars gelijk aan vorig jaar

Aan de universiteiten blijft de instroom ongeveer gelijk, terwijl hogescholen dit jaar bijna 9 procent minder eerstejaars studenten tellen. Dit blijkt uit voorlopige tellingen.  Er komen vermoedelijk net zoveel eerstejaars als vorig jaar. Dat waren er toen overigens meer dan ooit: ruim 65 duizend.
De toestroom van het aantal buitenlandse studenten speelt in deze cijfers mee, al zijn de precieze aantallen nog niet bekend. Nieuwe studenten haken soms alsnog af: ze zijn te laat met hun formulieren, maken het collegegeld niet over of kunnen geen kamer vinden en trekken hun inschrijving in. De echte teldatum is 1 oktober.

Numerus fixus
De universiteiten vragen de politiek al jaren om meer wettelijke mogelijkheden om die instroom van buitenlandse studenten in goede banen te leiden, zegt Pieter Duisenberg van universiteitenvereniging VSNU. “Andere landen sturen hier wel op.”
In de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel te wachten dat universiteiten iets meer grip geeft op de instroom. Ze kunnen dan een numerus fixus op de Engelstalige variant van een opleiding zetten, zodat ze de komst van internationale studenten in bepaalde populaire opleidingen kunnen indammen.
Dat wetsvoorstel, dat overigens ook de verengelsing van het hoger onderwijs zou moeten remmen, is door de senatoren in de koelkast gezet in afwachting van een nieuw kabinet.  (HOP, BB)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.