Opinie

AAG of Oras

Studentenpartij Het Principe stopt ermee en AAG keert terug in de arena. Kortom: er blijft wat te kiezen bij de verkiezingen voor de studentenraad: AAG en Oras. De lijsttrekkers aan het woord.

Marcel Klomp

Blij dat AAG er dit jaar weer bij is?
“Ja, Oras wil geen monopoliepositie. Een tweepartijenstelsel zorgt voor meer diversiteit in de sr.”

Waarmee gaan jullie het verschil maken?
“Wij hebben een breder beleid: we werken niet alleen aan onderwijs en faciliteiten, maar hebben ook een sterke focus op persoonlijke ontwikkeling, ontplooiing, binnen én buiten de colleges. Hierbij kun je denken aan actief zijn bij sport-, studie- en studentenverenigingen, studeren in het buitenland en meedoen aan studiegerelateerde projecten. We hebben in het verleden ook al veel bereikt.”

Wat is jullie belangrijkste concrete thema?
”Zo min mogelijk studenten moeten een onterecht negatief bindend studieadvies (bsa) krijgen. Hiervoor is onder andere goede studiebegeleiding een vereiste en daar wil Oras zich hard voor maken”.
Wat zijn andere concrete dingen die moeten worden aangepakt?
“Ons programma heeft drie pijlers. Onderwijs, faciliteiten en ontplooiing. Een paar zaken daaruit. De TU moet meer aandacht en begeleiding geven om de kloof tussen vwo en TU te overbruggen. Op alle faculteiten moeten meer zelfstandige werkplekken komen en voldoende collegezalen met voldoende capaciteit. Op het vlak van ontplooiing zijn we tegen het vervroegen van de Owee. En de begeleiding van internationale studenten moet beter, zeker wat betreft talenkennis en leren samenwerken.”

Waarin verschillen jullie essentieel van  AAG?
“Drie dingen. Door ons grote netwerk kunnen we veel mensen mobiliseren. Verder probeert Oras altijd met overleg en compromis oplossingen te vinden. AAG is principiëler. En Oras onderscheidt zich binnen de sr door een sterke nadruk op ontplooiing binnen en buiten de studie.”

Jij voert Oras aan. Zet jezelf eens neer.
Ik zit in mijn derde jaar van de bachelor civiele techniek en voetbal met veel plezier bij Virgiel. Gedurende deze drie jaar ben ik tegen dingen aangelopen die ik graag zou willen verbeteren. Ik wil daar in de sr oplossingen voor aandragen.

Noem eens een zwakker punt van jezelf?
“Als ik met passie spreek, schrikt dat mogelijk af en geven mensen misschien hun mening niet, terwijl ik juist op zoek ben naar ideeën van anderen.”

Waarom moeten de stemmers vertrouwen hebben in jou?
“Niet alleen in mij, maar in de hele campagnecommissie van Oras. Wij zijn alle acht zeer gemotiveerd en hebben allemaal goede punten waar we aan willen werken volgend jaar. Oras is een partij die altijd haar campagnepunten waarmaakt.”

,Mark Bosschaart (AAG)

Blij dat AAG er dit jaar weer bij is?
“Ja, het is belangrijk dat er wat te kiezen is. Duidelijk kiezen kan ook, want we presenteren ons met een helder profiel.”

Waarmee gaan jullie het verschil maken?
”Bij ons staat centraal dat de student zijn talenten op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Onze focus ligt op onderwijskwaliteit en onze plannen zijn realistisch. En ons verleden telt: we hebben al veel bereikt, onder meer betere online verkoop van collegedictaten.”

Wat is jullie belangrijkste concrete thema?
“Dat er in deze tijden van krapte niet wordt bespaard op docenten en studentassistenten. Vooral de laatsten vliegen er nu veel uit, maar juist begeleiding is noodzakelijk. Bezuinigen zou je op korte termijn moeten doen op vastgoed; stel plannen zoals het Learning Center, die infrastructureel duur zijn, even uit. Huur desnoods gebouwen.”

Wat zijn andere concrete dingen die moeten worden aangepakt?
“We hebben zes pijlers: onderwijs, faciliteiten, sport en cultuur, ict, internationalisering en overige zaken. Een paar punten daaruit. We willen geen avondcolleges. En ook minder verplichte colleges en huiswerk. Het is nu te schools. Een betere capaciteitsplanning van de voorzieningen. Er moeten garantiemaanden komen voor commissies van sport- en andere verenigingen. Elk college moet idealiter worden opgenomen met collegerama. Meer kant-en-klare programma’s om in het buitenland te studeren. Betere kwaliteit in de kantines en langere openingstrijden.”

Waarin verschillen jullie essentieel van Oras?
“Onze focus op onderwijskwaliteit is praktischer, realistischer.”

Jij voert AAG aan. Zet jezelf eens neer.
“Ik ben gedisciplineerd, gemotiveerd, ga geen probleem uit de weg en ben nieuwsgierig naar de problemen en wensen van studenten. Daarbij heb ik veel ervaring met studentenvertegenwoordiging. Meest recentelijk met de FSR op Technische Bestuurskunde, waarin ik onder meer heb gezorgd voor uitstel van avondcolleges.”

Noem eens een zwakker punt van jezelf?
“Ik ben wel eens betweterig. Dat is een zwakte én een voordeel. Als advocaat van de duivel houd je de discussie in gang.”

Waarom moeten stemmers vertrouwen hebben in jou?
“Ik sta voor wat ik wil bereiken en combineer dat met de realistische visie van AAG.”

Als hij goed luistert, kan hij ze door het lawaai van het verkeer en de wind heen ‘horen’: de vulkaanuitbarstingen, grote golven midden op de oceaan, ontploffende meteorieten en de luchtverschuivingen veroorzaakt door het noorderlicht. Läslo Evers ontwikkelt speciale detectors en analysemethoden voor deze, met het blote oor, onhoorbare infrageluiden die veroorzaakt worden door grote krachten die veel lucht verplaatsen. Binnenkort verdedigt hij zijn proefschrift ‘The inaudible symphony’ bij Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek en Technische Natuurwetenschappen.
Evers heeft zich toegelegd op het waarnemen van grootse natuurfenomenen. Eind jaren negentig begon hij met collega’s van het KNMI aan dit onderzoek om het meest brute door mensen voortgebrachte infrageluid te kunnen detecteren: dat van kernexplosies. Het KNMI helpt namelijk mee aan de handhaving van het kernstopverdrag uit 1996, ook wel bekend als het ‘Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty’, dat ondertekenaars verbiedt om kernbomproeven te doen.

Naast onderzoek aan meteorologische fenomenen gebruikt het KNMI door Evers ontwikkelde instrumenten om bovengrondse kernexplosies te detecteren. Op vijf plaatsen in Nederland staan tientallen zeer gevoelige en hoog frequente barometers, zogenaamde microbarometers, opgesteld in weilanden. Door de aankomsttijden van de golven bij de afzonderlijke sensoren met elkaar te vergelijken, weet Evers uit welke richting het geluid komt.

Doordat het geluid zo laag van toon is – het varieert tussen de 0,002 en de 20 Hertz, wordt het nauwelijks gedempt. Het legt duizenden kilometers af met de snelheid van het geluid en verraadt dus snel de geluidsbron. Maar van simpelweg je oor te luister leggen is geen sprake. De grote uitdaging is om uit de kakofonie afzonderlijke geluiden van elkaar te onderscheiden.
Grote explosies dichtbij zijn gemakkelijk te herkennen. Bijvoorbeeld de ontploffing in 2005 van een silo met brandstof vlakbij Londen. Evers: “Dat was op een zondag. Ik zat thuis wat op mijn computerscherm te staren en zag opeens een enorme piek tussen de ruis uitsteken. Ik wist toen direct dat er iets groots was gebeurd in Engeland. Het patroon leek veel op wat ik een jaar eerder zag tijdens een gasleidingexplosie in België.”

Lastiger is het om meteoriet- explosies te herkennen. De trillingen daarvan zitten verborgen in het infrageluid van grote zeegolven vlak onder IJsland. Hetzelfde geldt voor kleine nucleaire ontploffingen, mochten die ooit plaatsvinden.
“Bij een lagedrukgebied onder IJsland botsen oceaangolven tegen elkaar”, vertelt de onderzoeker. “Dit veroorzaakt grote staande golven die infrageluid maken van 0,2 Hertz. Precies dezelfde frequentie als een meteoriet veroorzaakte die boven Duitsland explodeerde in 1999. En waarschijnlijk ook dezelfde frequentie als een kernexplosie van anderhalve kiloton TNT.”
Om de analysemethoden te verfijnen, is veel kennis nodig over de wisselwerking tussen dampkring en het infrageluid. “De temperaturen en windsnelheden die heersen op vijftig à honderd kilometer hoogte, beïnvloeden sterk het infrageluid en kunnen een vertekend beeld opleveren”, aldus Evers. “Infrageluid kaatst op en neer tussen aarde en atmosfeer. We ‘horen’ explosies vaak meerdere keren doordat een deel van het infrageluid hoger in de atmosfeer terechtkomt. Deze geluidsgolven reizen door de hardere wind sneller dan de golven lager in de atmosfeer.”
Evers wil infrageluid in de toekomst niet alleen analyseren om explosies te ontdekken, maar ook om de atmosfeer in beeld te brengen. Hij wil hier onderzoek naar doen met de vakgroep acoustic remote sensing van Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek.

Marcel Klomp (Oras)
Marcel Klomp (Oras)

Marcel Klomp (Oras)

Blij dat AAG er dit jaar weer bij is?
“Ja, Oras wil geen monopoliepositie. Een tweepartijenstelsel zorgt voor meer diversiteit in de sr.”

Waarmee gaan jullie het verschil maken?
“Wij hebben een breder beleid: we werken niet alleen aan onderwijs en faciliteiten, maar hebben ook een sterke focus op persoonlijke ontwikkeling, ontplooiing, binnen én buiten de colleges. Hierbij kun je denken aan actief zijn bij sport-, studie- en studentenverenigingen, studeren in het buitenland en meedoen aan studiegerelateerde projecten. We hebben in het verleden ook al veel bereikt.”

Wat is jullie belangrijkste concrete thema?
”Zo min mogelijk studenten moeten een onterecht negatief bindend studieadvies (bsa) krijgen. Hiervoor is onder andere goede studiebegeleiding een vereiste en daar wil Oras zich hard voor maken”.
Wat zijn andere concrete dingen die moeten worden aangepakt?
“Ons programma heeft drie pijlers. Onderwijs, faciliteiten en ontplooiing. Een paar zaken daaruit. De TU moet meer aandacht en begeleiding geven om de kloof tussen vwo en TU te overbruggen. Op alle faculteiten moeten meer zelfstandige werkplekken komen en voldoende collegezalen met voldoende capaciteit. Op het vlak van ontplooiing zijn we tegen het vervroegen van de Owee. En de begeleiding van internationale studenten moet beter, zeker wat betreft talenkennis en leren samenwerken.”

Waarin verschillen jullie essentieel van  AAG?
“Drie dingen. Door ons grote netwerk kunnen we veel mensen mobiliseren. Verder probeert Oras altijd met overleg en compromis oplossingen te vinden. AAG is principiëler. En Oras onderscheidt zich binnen de sr door een sterke nadruk op ontplooiing binnen en buiten de studie.”

Jij voert Oras aan. Zet jezelf eens neer.
Ik zit in mijn derde jaar van de bachelor civiele techniek en voetbal met veel plezier bij Virgiel. Gedurende deze drie jaar ben ik tegen dingen aangelopen die ik graag zou willen verbeteren. Ik wil daar in de sr oplossingen voor aandragen.

Noem eens een zwakker punt van jezelf?
“Als ik met passie spreek, schrikt dat mogelijk af en geven mensen misschien hun mening niet, terwijl ik juist op zoek ben naar ideeën van anderen.”

Waarom moeten de stemmers vertrouwen hebben in jou?
“Niet alleen in mij, maar in de hele campagnecommissie van Oras. Wij zijn alle acht zeer gemotiveerd en hebben allemaal goede punten waar we aan willen werken volgend jaar. Oras is een partij die altijd haar campagnepunten waarmaakt.”

Mark Bosschaart (AAG)
Mark Bosschaart (AAG)

Mark Bosschaart (AAG)

Blij dat AAG er dit jaar weer bij is?
“Ja, het is belangrijk dat er wat te kiezen is. Duidelijk kiezen kan ook, want we presenteren ons met een helder profiel.”

Waarmee gaan jullie het verschil maken?
”Bij ons staat centraal dat de student zijn talenten op zijn eigen manier kan ontwikkelen. Onze focus ligt op onderwijskwaliteit en onze plannen zijn realistisch. En ons verleden telt: we hebben al veel bereikt, onder meer betere online verkoop van collegedictaten.”

Wat is jullie belangrijkste concrete thema?
“Dat er in deze tijden van krapte niet wordt bespaard op docenten en studentassistenten. Vooral de laatsten vliegen er nu veel uit, maar juist begeleiding is noodzakelijk. Bezuinigen zou je op korte termijn moeten doen op vastgoed; stel plannen zoals het Learning Center, die infrastructureel duur zijn, even uit. Huur desnoods gebouwen.”

Wat zijn andere concrete dingen die moeten worden aangepakt?
“We hebben zes pijlers: onderwijs, faciliteiten, sport en cultuur, ict, internationalisering en overige zaken. Een paar punten daaruit. We willen geen avondcolleges. En ook minder verplichte colleges en huiswerk. Het is nu te schools. Een betere capaciteitsplanning van de voorzieningen. Er moeten garantiemaanden komen voor commissies van sport- en andere verenigingen. Elk college moet idealiter worden opgenomen met collegerama. Meer kant-en-klare programma’s om in het buitenland te studeren. Betere kwaliteit in de kantines en langere openingstrijden.”

Waarin verschillen jullie essentieel van Oras?
“Onze focus op onderwijskwaliteit is praktischer, realistischer.”

Jij voert AAG aan. Zet jezelf eens neer.
“Ik ben gedisciplineerd, gemotiveerd, ga geen probleem uit de weg en ben nieuwsgierig naar de problemen en wensen van studenten. Daarbij heb ik veel ervaring met studentenvertegenwoordiging. Meest recentelijk met de FSR op Technische Bestuurskunde, waarin ik onder meer heb gezorgd voor uitstel van avondcolleges.”

Noem eens een zwakker punt van jezelf?
“Ik ben wel eens betweterig. Dat is een zwakte én een voordeel. Als advocaat van de duivel houd je de discussie in gang.”

Waarom moeten stemmers vertrouwen hebben in jou?
“Ik sta voor wat ik wil bereiken en combineer dat met de realistische visie van AAG.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.