Education

Hoe ziet de universiteit van de toekomst eruit?

Een ‘interactieve collegetour’ met de minister van onderwijs over de universiteit van de toekomst bleek de Aula dinsdagavond 27 februari niet te kunnen vullen. Studenten hadden het te druk met het heden.

"Twintig procent van de bachelors in Nederland is in het Engels. Dat valt mee." (Foto: Connie van Uffelen)

Aan de hand van stellingen konden Delftse studenten en medewerkers met minister Ingrid van Engelshoven in gesprek gaan. Collegevoorzitter Tim van der Hagen speelde de rol van presentator Twan Huys en leidde stellingen in zoals deze:


  • Op de universiteit van de toekomst worden alle colleges in het Engels gegeven.


Minder dan de helft van de toehoorders – vooral bestaande uit studenten – was het daarmee eens. Van Engelshoven is er geen voorstander van. “Engels is geen doel op zich, maar er zullen altijd colleges in het Nederlands worden gegeven.” Ze wil een ‘goede mix’ en hoopt op meer uitwisseling van studenten binnen Europa.


Meer zorgen maakte de minister zich over ‘de overtrokken discussie’ hierover in het politieke debat. “Alsof het hele onderwijs in het Engels is. Twintig procent van de bachelors in Nederland is in het Engels. Dat valt mee. Wel moet de kwaliteit van het Engels goed zijn.” Collegevoorzitter Van der Hagen herinnerde het publiek er aan dat native speakers soms niet te volgen zijn en Nederlanders met hun ‘steenkolenengels’ vaak wel.


  • Op de universiteit van de toekomst maakt het niet uit van welk land je komt.


Weinig studenten waren het hier mee eens. Volgens Van Engelshoven maakt het op dit moment wel uit. “Studeren in Nederland is relatief goedkoop. Als je iedereen laat komen, kunnen eigen of Europese studenten het onderspit delven. De vraag is of dat goed is voor de kwaliteit van Nederlandse universiteiten.”


Binnen Europa hebben Europese studenten in gelijke mate toegang tot universiteiten. Een goede afspraak vindt Van Engelshoven, maar ze wil wel graag evenwicht. Daarop uitte een student van de Delftse studentenvakbond VSSD zijn zorgen over technische informatica. “Die opleiding is in één keer ontploft, omdat er veel niet-Europese studenten zijn.”


Van Engelshoven legde uit dat er wettelijk geen onderscheid op nationaliteit mag worden gemaakt. Ze opperde dat Delft met bijvoorbeeld Twente afspraken zou kunnen maken, als het evenwicht zoek is. “We moeten oppassen met fixeren op specifieke aantallen. Mijn primaire focus is: hoe zorgen we dat aantallen van buiten de EU niet te groot worden? Als de helft uit Azië komt en weinig Engels beheerst, slaat de academische gemeenschap uit het lood.”


  • Op de universiteit van de toekomst bestaan alleen nog interdisciplinaire opleidingen, dus geen natuurkunde of wiskunde.


De aanwezige Delftse studenten waren hier massaal tegen. Van Engelshoven lijkt het verstandig als specialisten vaker interdisciplinair samenwerken. “Ingenieurs moeten kunnen communiceren met kunstenaars, ontwerpers en juristen. Daarom is het goed als iedereen een aantal van deze vakken krijgt.”


  • Op de universiteit van de toekomst worden geen hoorcolleges meer gegeven


Ook hier waren geen voorstanders voor, tenzij lessen voornamelijk online zouden worden. Van Engelshoven had die zelf graag meer gehad. “Dan kun je meer doorvragen. Soms zijn online clips beter, maar er zijn ook moocs die niet om aan te zien zijn.”


Lees ook dit artikel: Minister: Nood breekt wet bij technische informatica

News editor Connie van Uffelen

Do you have a question or comment about this article?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.