Education

‘Delftse stop op non-EU studenten mag niet’

De TU mag studenten van buiten de EU niet weren bij de studie technische informatica, volgens hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens. “Bij de rechter zullen studenten gelijk krijgen.”

Hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens: "De minister gaat hier niet over. (Foto: Koen Zoontjens)

Onlangs zette de TU bij de studie technische informatica een stop op studenten van buiten de EU. Als argument hiervoor zei collegevoorzitter Tim van der Hagen dat hij het niet in orde vindt deze studenten het hogere collegegeldtarief te vragen als de universiteit de opleiding ‘niet op orde heeft’. Een opleiding heeft volgens hem een bepaalde capaciteit. ‘Ga je daar overheen dan gaat dat ten koste van de kwaliteit.’ Delta vroeg hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens van Tilburg University om een reactie.


Wat vindt u van het argument van Van der Hagen?

 “Dat argument is niet relevant. Je mag niet discrimineren en hier wordt onderscheid gemaakt op studenten van buiten de EU. Dat is verboden bij wet: de Wet gelijke behandeling.”


De TU doet dus iets wat niet mag?

“Ja.”


Volgens Van der Hagen heeft de TU het ministerie goed op de hoogte gehouden bij haar afwegingen en was het iets eenmaligs.

“Daar gaat de minister niet over, dat ligt bij de rechter. Het gaat erom dat je de normen haalt die je moet hanteren bij het toelatingsbeleid. Iedereen weet dat de Wet gelijke behandeling één van die normen is.”


Gaat het ministerie over de schreef?

“Ik weet niet wat ‘het ministerie op de hoogte houden’ betekent. Was dat tijdens een lunch? Met wie was dat gesprek? Het gaat erom dat de minister er niet over gaat. Studenten kunnen klagen bij het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht of bij de rechter over de Delftse maatregel. En ze zullen gelijk krijgen, want het argument is niet relevant om voor juist die groep buitenlandse studenten een nadelig beleid te voeren.”


Ze zouden gelijk als ze naar de rechter stappen?

 “Ik denk het wel. Voordeel is wel dat het niet zo snel zal gebeuren.”


Wat zou de TU wel kunnen doen om een enorme toeloop van buitenlandse studenten te voorkomen?

“Nederlandstalig onderwijs aanbieden. Dat is heel effectief. Als je Engelstalige opleidingen aanbiedt en studies hebt die over de hele wereld zijn te gebruiken – zoals bij technische universiteiten het geval is – moet je niet raar opkijken als veel buitenlandse studenten zich melden. Ze betalen al veel collegegeld en hebben recht op gelijke behandeling. Het is te verdedigen dat ze een hoger collegegeldtarief betalen, maar je mag ze niet weigeren omdat ze een andere nationaliteit hebben.”


Lees ook:

Studenten selecteren op nationaliteit: het mag niet

‘Quota kunnen Nederlandse studenten beperken’

News editor Connie van Uffelen

Do you have a question or comment about this article?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.