Wetenschap

Zwaartekracht miljoenen voor top wetenschappers

De TU Delft is betrokken bij 3 van de 6 gehonoreerde zwaartekrachtprogramma’s van het ministerie van OCW. In totaal is daar 113,8 miljoen euro mee gemoeid.

De drie onderzoeksprogramma’s met Delftse deelname zijn: Brainscapes (prof. Boudewijn Lelieveldt, EWI), Hybrid Intelligence (prof. Catholijn Jonker, EWI) en Ethics of Socially Disruptive Technologies (prof. Ibo van der Poel en prof. Sabine Roeser, TBM). Meer informatie op de pagina ‘TU Delft actief in drie nieuwe Zwaartekrachtprogramma’s‘. 

Ethici Ibo van de Poel en Sabine Roeser zijn zeer verheugd met dit project, waarvoor zij twee van de zes hoofdonderzoekers zijn: “Dit project is een kroon op ons pionierswerk van de afgelopen decennia waarin we vanuit de Nederlandse technische universiteiten aan de wieg hebben gestaan van het groeiende vakgebied van de techniek-filosofie en techniek-ethiek. Dit zwaartekrachtproject stelt ons in de gelegenheid om ons onderzoek verder te verdiepen. We zullen onderzoeken hoe filosofische kernbegrippen zoals vrijheid, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid mogelijk herzien moeten worden door technologische ontwikkelingen. We zullen hiervoor ook samenwerken met andere filosofen, omdat dit repercussies heeft voor de filosofie in het algemeen, en met technische wetenschappers, om te onderzoeken hoe technologische ontwikkelingen recht kunnen doen aan belangrijke morele waarden.”

De beurzen maken onderdeel uit van het zwaartekrachtprogramma van het ministerie van Onderwijs (OCW). De consortia krijgen tussen de 17,4 en 20,3 miljoen euro voor baanbrekend onderzoek naar onder meer complexe hersenaandoeningen, de ontwikkeling van stressbestendige landbouwgewassen en het ontstaan van chronische ziekten.

Met het geld kunnen de onderzoekers tien jaar lang toponderzoek doen. Bij het programma ligt de nadruk op interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende universiteiten. 

Mix
De beurzen worden verdeeld door een internationale beoordelingscommissie van wetenschapsfinancier NWO. In totaal ontving NWO 34 aanvragen, waarvan er zes werden gehonoreerd.

NWO-voorzitter Stan Gielen is blij dat er in de consortia meer jonge wetenschappers dan voorheen meedoen. Er is gevraagd hen meer bij het onderzoek te betrekken en dat lijkt effect te hebben gehad. Naast de reeds werkzame onderzoekers stellen de consortia per project gemiddeld 36 nieuwe PhD-studenten, 14,5 postdocs en 1,5 tenure trackers aan.  

HOP, Melanie Zierse, Jos Wassink

Update september 2019: Delftse inbreng.

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.