Onderwijs

VVD zet Open Universiteit te koop

De Open Universiteit doet volgens de VVD niet meer waarvoor zij bedoeld is. Als daar geen verandering in komt, is verkoop aan een particuliere partij een serieuze optie.


VVD-kamerlid Anne-Wil Lucas zei dit woensdagmiddag tijdens het kamerdebat over de onderwijsbegroting. De overheid moet volgens haar kritisch kijken of elke onderwijseuro wel goed besteed wordt. Bij de Open Universiteit is dat volgens haar niet meer het geval. Die houdt zich volgens haar allang niet meer primair bezig met tweede-kans-onderwijs. Ruim twee derde van haar studenten zou al eerder een opleiding op hbo- of wo-niveau hebben afgerond.


De VVD-er wil dat de Open Universiteit op een andere wijze gaat opereren: “Daarbij houden we wat ons betreft alle opties open, inclusief verkoop van de Open Universiteit aan een particuliere partij.”


De private markt voor hbo-afstandsonderwijs functioneert volgens haar prima, “dus waarom zouden we de Open Universiteit nog het alleenrecht op universitair afstandsonderwijs geven. Dat leidt dat tot oneerlijke concurrentie en dat moeten we voorkomen.”


Het bestuur van de Open Universiteit verbaast zich in een schriftelijke reactie over de suggestie van Lucas. In een rappor tover de toekomst van de OU, dat een internationaal panel mede op verzoek van staatssecretaris Zijlstra opstelde, zou de publieke taak van de OU niet ter discussie worden gesteld. Volgens het bestuur roept het panel de overheid juist op om steviger in te zetten op leven lang leren, met een duidelijke rol voor de OU, zowel op hbo- als op wo-gebied.


De Open Universiteit wijst er verder op dat haar wettelijke taak ruimer is dan het verzorgen van hoger onderwijs aan tweedekansers. Daarvan studeerden er in 2010 bijna negenduizend aan de OU.

Om half vier startte in Enschede een ‘stille tocht’. Studenten willen daarmee ‘de dood van de kenniseconomie’ uitbeelden, schrijven ze in een persbericht. Tijdens de manifestatie spraken lokale prominenten onder wie de Enschedese burgemeester spreken. Ook de rector magnificus van de Universiteit Twente, Ed Brinksma en bestuursvoorzitter Wim Boomkamp van Saxion deden hun zegje.

In Utrecht kwamen studenten samen op de Neude. Het Utrechts Verenigd Studentencomité, een samenwerkingsverband van verschillende Utrechtse studentenorganisaties, deelde gratis diploma’s (‘steeds minder waard’) uit en lichtte studenten voor over de kabinetsplannen.

Ook de jongerenpartijen van VVD, PvdA en D66 voerden vanmiddag actie. Op het Plein in Den Haag ageerden ze tegen de ‘Halbeheffing’, en pleitten ze vóór een sociaal leenstelsel. Ze vinden de langstudeerboete, die ook voor huidige studenten gaat gelden, oneerlijk.

De afgelopen weken werd er al geprotesteerd in Groningen, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Wageningen en Nijmegen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.