Buiten de campus

Toch nieuwe hoogleraar Fries

Dutch only


Het was even onzeker, maar de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) benoemt opnieuw een hoogleraar Friese taal en cultuur. Het bestuur komt daarmee tegemoet aan zware kritiek vanuit de Friese gemeenschap.


Op 15 februari treedt hoogleraar Germaanse taalkunde Arjen Versloot aan als interimhoogleraar frisistiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij wordt voor twee dagen per week gedetacheerd vanuit de Universiteit van Amsterdam. De benoeming geldt in principe voor vijf jaar. Intussen gaat de RUG op zoek naar een voltijd hoogleraar.


Einde aan de onrust

Toen in oktober bleek dat de RUG in plaats van een nieuwe hoogleraar een universitair docent had benoemd, leidde dat tot een stroom van kritiek en Kamervragen aan onderwijsminister Dijkgraaf. De universiteit zou zich niet aan de afspraken houden om het Fries als tweede Rijkstaal te beschermen.


Met de nieuwe aanstelling lijken de gemoederen bedaard. De jaarlijkse subsidie van 110 duizend euro die de provincie toekent aan frisistiek zal waarschijnlijk worden gecontinueerd. Het RUG-bestuur gaat de afdeling verder versterken met een voltijdse postdoc die onderzoek doet naar de Friese letterkunde. De studie frisistiek in Groningen telt momenteel vier studenten. (HOP, PvT)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.