Wetenschap

Serious game design

Casper Harteveld, one of the pioneers of serious gaming, has recently published a book on the holy trinity of game design: reality, meaning and play.


It’s one of those books that can easily be summarised yet endlessly elaborated upon. In short, Casper Harteveld (faculty of Technology, Policy and Management) argues that each serious game (that is, a game used for non-entertainment purposes) has aspects of reality, meaning and play. The trick – and perhaps also the art – is to balance these three aspects. A game can be very realistic and utterly educational, but if playing it is no fun, who will bother going through with it? The purpose of triadic game design then is to achieve balance, even harmony, between the constituents.


Harteveld wrote the book based on his Master’s thesis, which was awarded the 2007 thesis prize by Hollmij (Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen). Harteveld graduated on the game, Levee Patroller, which he jointly developed with Deltares and which aims to train dike inspectors in their job. His supervisor, Professor Hans de Bruijn (TPM), advised Harteveld to aim high for a publisher, which he did, eventually reaching an agreement with Springer. From then on, the project ‘got a little out of hand’, since both Harteveld and the gaming industry kept on developing. 


“Serious gaming is so much more than education and training,” Harteveld explains. Having people categorise pictures, for example, qualifies as a serious game as well (and as a form of crowd sourcing). Using games instead of queries, because people are more motivated to stick with games, is another example. As is using games to help veterans deal with their war traumas. 


Harteveld’s book offers a theoretical framework for this expanding variety of serious games. Its steep cover price however tends to dissuade other game developers from purchasing it, but the book can be read freely online on the university network.

De vakbonden willen de opening van het collegejaar niet verstoren, maar luid en duidelijk aangeven wat hun eisen zijn, zo bleek maandag 16 augustus tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van de vakbonden in de aula.

Waar met een draaiorgel gewoonlijk geld wordt opgehaald, delen vakbondsleden op 30 augustus voor de aula munten van chocolade uit. Zij willen bezoekers erop wijzen dat ze een salarisverhoging van 1,25 procent eisen voor koopkrachtbehoud. Ook willen ze werkzekerheidafspraken. Binnenkort ontvangen medewerkers een oproep om via de website caonu.nl een mail hierover naar hun collegevoorzitter te sturen.

Universiteitenvereniging VSNU zegt echter geen geld te hebben voor een salarisverhoging en vindt die juist de werkgelegenheid in gevaar brengen. De werkgeversvereniging bepleit dan ook de nullijn in de hoop de werkgelegenheid op peil te houden.

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de VSNU zaten eind juni muurvast, daarom gaan de bonden nu over tot acties bij universiteiten. “Iedereen heeft de mond vol van investeren in de wetenschap”, zei cao-onderhandelaar Marieke van den Berg van de Abvakabo FNV. “Nederland moet in de top-5 van kenniseconomieën staan. Als je dat zegt, moet je ook goed voor je personeel zorgen.”

Op de voorlichtingsbijeenkomst waren krap veertig mensen afgekomen. Een enkeling vroeg zich af of een ludieke actie wel bij het imago van een universiteit hoort. “Acties komen van de mensen zelf”, antwoordde Van den Berg.

Een ander vroeg of de aangekondigde acties niet te laat kwamen, nu de kabinetsformatie al volop aan de gang is. Van den Berg wees erop dat veel mensen met vakantie waren. Dineke Heersma, lid van de bond CMHF/AC-HOP en voorzitter van de ondernemingsraad, zei dat het bewustzijn bij de politiek er wel is. “Politieke partijen hebben tijdens de verkiezingen tegen elkaar opgeboden als het ging om onderwijs.”

Tijdens de bijeenkomst was er een enkele kritische noot te horen. “De afgelopen jaren hebben we een loonsverhoging van zes procent gehad, die moet ook betaald worden door de afdelingen”, zei Mark Voorendt, afdelingssecretaris bij de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. “Of de werkdruk gaat omhoog, of je moet zes procent ontslaan. Er moet dus een voetnoot bij: het moet wel betaald worden.”

Marieke van den Berg wees er op dat werkgevers zeggen eerst te willen kijken wat ze van de overheid krijgen voordat ze het uit gaan geven. “Dat is te begrijpen, maar wij hebben vantevoren gezegd dat we met ze naar de overheid willen stappen. Die uitgestoken hand is niet aangenomen.”

De huidige cao liep op 1 maart jongstleden af, maar volgens Van den Berg zijn er ‘voorlopig niet zo veel gevolgen’. “De huidige cao heeft een nawerking van een jaar, maar als er daarna geen cao is, kunnen nieuwe medewerkers een contract krijgen dat niet onder een cao valt.”

Zie ook: Vakbond voert actie bij aula

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.