Onderwijs

‘Selecteren op motivatie gevaarlijk’

Nieuwe studenten selecteren op cijfers of op motivatie. Universiteit en studentenraad zijn het daar niet over eens.
Een vwo-diploma is in de toekomst geen garantie meer op toelating voor een studie aan de TU Delft.

Met selectie aan de poort wil de universiteit vanaf 2013 alleen mensen binnenhalen die in staat zijn binnen vier jaar hun bachelor te halen. Dat valt op te maken uit de adviesnota ‘Naar een bachelordiploma in vier jaar’ van de werkgroep-Brakels.
Over waarop de universiteit aankomende studenten straks gaat selecteren staat niets in de nota. Uit vrees dat dat op vwo-cijfers zal zijn, pleit de studentenraad (sr) voor een andere optie, die de raad ‘matching aan de poort’ heeft gedoopt. Daarbij is de motivatie van de student leidend.
Dat staat in een schriftelijke reactie van de sr op nota-Brakels. Afgelopen donderdag sprak de sr over die brief met college van bestuurslid Paul Rullmann en Rob Mudde namens de werkgroep-Brakels.
Die waren het niet met de sr eens dat bij selectie aan de poort cijfers van ondergeschikt belang zijn. Rullmann noemde selecteren op motivatie zelfs ‘heel gevaarlijk’ en ‘een grillig instrument’. Immers, komen dan niet vooral mensen binnen die zichzelf goed kunnen verkopen?
Mudde, directeur onderwijs bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen, voegde daaraan toe dat goede cijfers op de middelbare school in de praktijk wel degelijk een goede graadmeter blijken te zijn voor later studiesucces.
Het meningsverschil tussen universiteit en studentenraad is fundamenteel van aard. Die laatste vindt dat de TU iedereen met een vwo-diploma en de ambitie om ingenieur te worden moet opleiden. De universiteit is gedwongen door geldgebrek afgestapt van dat idee.  De sr stelt dat ‘selectie niet gebruikt moet worden om het aantal studenten op de TU terug te dringen’. De raad ziet ‘matching aan de poort’ puur als een maatregel om het studierendement te verhogen. Rullmann wees de sr donderdag nog even fijntjes op de praktijk bij de faculteiten Industrieel Ontwerpen, Bouwkunde en Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Daar geldt voor komend studiejaar al een maximum aantal studenten om de kwaliteit op peil te houden.
De TU wil ook met andere studenten, maar ook met medewerkers, van gedachten wisselen over alle langstudeerdersmaatregelen uit de nota-Brakels. Ze hebben een oproep gekregen om op 18 maart te komen discussiëren, vanaf 9.30 uur in de aula.

Ook wil de staatssecretaris het zogenaamde diploma mills lastiger maken. Dat zijn instanties en personen die zich bezighouden met de verkoop van diploma’s en academische graden en die niet of nauwelijks onderwijs geven.

Momenteel mag elke club zich universiteit of hogeschool noemen. Volgens Van Bijsterveldt noemen aanbieders van hoger onderwijs zich steeds vaker universiteit of university. Er zouden in Nederland bovendien dertig diploma mills actief zijn. Zulke diplomafabrieken opereren meestal vanuit het buitenland en zijn moeilijk aan te pakken.

Het risico dreigt dat Nederland voor zulke onderwijsaanbieders een vrijplaats wordt, meent Van Bijsterveldt, want de ons omringende landen verbieden zulke praktijken. Zij wil daarom de naam universiteit of university, dan wel hogeschool of university of applied science, reserveren voor instellingen die wettelijk erkend zijn.

Universitaire graden en hbo-titels mogen alleen worden afgegeven als de keurmeesters van de NVAO de opleiding hebben goedgekeurd. Daarnaast hebben erkende universiteiten het promotierecht en mogen ze de doctorstitel uitreiken. Van Bijsterveldt noemt geen namen, maar instellingen als WittenBorg University, Via Vinci University en De La Haye Global University hebben dat recht niet.

De staatssecretaris gaat niet in op de vraag wat er moet gebeuren met hogescholen die zich in het Engels university noemen. Officieel moeten ze daar of applied science aan toevoegen, maar daarmee nemen ze het niet altijd even nauw. De toevoeging staat er in kleine lettertjes of wordt helemaal weggelaten.

Overigens wil Van Bijsterveldt in de wet een uitzondering maken voor ingeburgerde namen als Volksuniversiteit of namen die overduidelijk niet misleidend bedoeld zijn. Ook mogen buitenlandse aanbieders zich universiteit blijven noemen als ze in eigen land erkend zijn.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.