Kort

Onderzoek toont kwetsbaarheid vrouwelijke wetenschappers

Gebrek aan baanzekerheid, de harde strijd om onderzoeksfinanciering en de hoge werkdruk zijn voor zowel mannen als vrouwen met een tijdelijke aanstelling belangrijke redenen om de wetenschap de rug toe te keren, staat in een onderzoek dat het ministerie van OCW op verzoek van de Tweede Kamer liet doen.

Bij vrouwen die de wetenschap verlaten zijn bovengenoemde klachten vaak heviger. Het hebben van kinderen, onduidelijkheid over beoordelingen en beloning, en een slechte balans tussen werk en privé zijn factoren die vrouwen vaker noemen dan mannen. Vrouwen met tijdelijke contracten zijn kwetsbaarder voor ongelijke behandeling en discriminatie dan vrouwen met een vaste aanstelling. Velen krijgen expliciete vragen over hun kinderwens en negatieve reacties als ze zwanger zijn.

De onderzoekers baseren zich op een enquête onder vijfhonderd vrouwelijke en mannelijke wetenschappers en interviews met veertig vrouwen. Onder hen zitten academici die in de wetenschap werken en academici die al waren uitgevallen.

Om de uitval onder alle wetenschappers terug te dringen, moeten er volgens de onderzoekers betere arbeidsvoorwaarden komen. Specifiek voor vrouwen scheelt het als de werkgever mannen meer ouderschapsverlof geeft. Ook zouden trainingen voor leidinggevenden en het bestrijden van onbewuste vooroordelen kunnen helpen. (HOP, PvT)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.