Campus

‘Onderwijsafspraak schept helderheid’

De scheidend voorzitter van de studentenraad pleitte bij de opening van het academisch jaar voor invoering van een onderwijsafspraak. Hier volgt een deel uit haar betoog.

,,

Om de wensen en verwachtingen van universiteit en student dichter bij elkaar te brengen, kan gedacht worden aan het invoeren van een onderwijsafspraak. (…) De definitie daarvan luidt – volgens het Interstedelijk Studenten Overleg – als volgt: ,,Een schriftelijke overeenkomst tussen student en opleiding waarin afspraken worden neergelegd over de inhoud en randvoorwaarden van een bepaald onderwijstraject of een bepaald onderdeel van een onderwijsprogramma.”

De afspraak is bedoeld voor studenten in de doctorale fase van hun studie, die niet het reguliere onderwijsprogramma willen of kunnen volgen. Daarnaast is zij bedoeld voor studenten, die aan het einde van hun studie afspraken willen maken over stage en afstuderen. In de afspraak worden zaken vastgelegd met betrekking tot de studie, de studiebegeleiding, de voorzieningen en de beoordeling. Het belangrijkste deel bestaat uit een studieplan, dat de student zelf opstelt en waarbij hij de mogelijkheid krijgt voor zichzelf een studiepad uit te stippelen. De opleiding kan hem begeleiden bij het kiezen en samenstellen van het studiepad en kan daarnaast toezien op de inhoud, zodat de eindtermen van de opleiding niet worden aangetast.

Om dit mogelijk te maken zal de universiteit wel flexibele studiepaden moeten aanbieden, maar die intentie was er al, blijkens de strategienota van de TU uit 1994. De opleiding en de student geven elkaar in de afspraak garanties waar zij ook op aangesproken kunnen worden en verantwoordelijkheid voor nemen. In het uiterste geval kan deze afspraak ook gebruikt worden als bewijsmiddel bij een juridische procedure.

,,

Om de wensen en verwachtingen van universiteit en student dichter bij elkaar te brengen, kan gedacht worden aan het invoeren van een onderwijsafspraak. (…) De definitie daarvan luidt – volgens het Interstedelijk Studenten Overleg – als volgt: ,,Een schriftelijke overeenkomst tussen student en opleiding waarin afspraken worden neergelegd over de inhoud en randvoorwaarden van een bepaald onderwijstraject of een bepaald onderdeel van een onderwijsprogramma.”

De afspraak is bedoeld voor studenten in de doctorale fase van hun studie, die niet het reguliere onderwijsprogramma willen of kunnen volgen. Daarnaast is zij bedoeld voor studenten, die aan het einde van hun studie afspraken willen maken over stage en afstuderen. In de afspraak worden zaken vastgelegd met betrekking tot de studie, de studiebegeleiding, de voorzieningen en de beoordeling. Het belangrijkste deel bestaat uit een studieplan, dat de student zelf opstelt en waarbij hij de mogelijkheid krijgt voor zichzelf een studiepad uit te stippelen. De opleiding kan hem begeleiden bij het kiezen en samenstellen van het studiepad en kan daarnaast toezien op de inhoud, zodat de eindtermen van de opleiding niet worden aangetast.

Om dit mogelijk te maken zal de universiteit wel flexibele studiepaden moeten aanbieden, maar die intentie was er al, blijkens de strategienota van de TU uit 1994. De opleiding en de student geven elkaar in de afspraak garanties waar zij ook op aangesproken kunnen worden en verantwoordelijkheid voor nemen. In het uiterste geval kan deze afspraak ook gebruikt worden als bewijsmiddel bij een juridische procedure.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.