NWO gaat wetenschappers vragen naar de schade die ze kunnen aanrichten

Wat zouden de ongewenste gevolgen van uw onderzoek kunnen zijn? Die vraag gaat onderzoeksfinancier NWO aan wetenschappers stellen, vooral als ze willen samenwerken met het bedrijfsleven.

Bij het indienen van een onderzoeksvoorstel moeten onderzoekers bij NWO nu al vertellen welke maatschappelijke en wetenschappelijke impact hun onderzoek zou kunnen hebben. Daar komt een vraag bovenop: wat zou de schade kunnen zijn?

Reflectie

Het antwoord gaat meewegen bij de aanvraag. Met andere woorden: wie niet goed genoeg reflecteert op mogelijke ongewenste effecten, maakt straks minder kans op subsidie. Dat heeft NWO woensdag bekendgemaakt.

Ook gaat NWO kritischer kijken naar haar eigen samenwerking met ‘derden’. “De maatschappelijke discussie rondom de samenwerking van wetenschap met bedrijven maakt dat NWO het huidige beleid opnieuw tegen het licht heeft gehouden en deze stappen neemt”, is de verklaring.

Sponsorgelden

NWO wil meer ‘bewustwording’ creëren binnen de eigen organisatie en bij onderzoekers. Een van de voorbeelden: “NWO stopt met het aannemen van sponsorgelden voor bijvoorbeeld de organisatie van evenementen.”

NWO heeft nu een afwegingskader (een beknopte checklist) voor samenwerking, waar wetenschappers gebruik van kunnen maken. Een van de vragen is bijvoorbeeld: “Kan er sprake zijn van dual use van onderzoeksresultaten en welke toepassingen zijn denkbaar?” Met andere woorden, kun je de uitkomsten van dit onderzoek militair gebruiken of niet? NWO neemt in samenwerkingen ook een ‘exitclausule’ op, zodat het makkelijker wordt om tussentijds te stoppen, “vanuit de overweging dat er aan het samenwerken met een derde partij per definitie risico’s zijn verbonden”. (HOP, BB)

Comments are closed.