Studentenleven

(Nog) geen zwangerschapsverlof studenten

Zwangere mbo-studenten hebben sinds dit studiejaar recht op zwangerschapsverlof, maar voor studenten van universiteiten en hogescholen is zo’n wettelijke bepaling er niet. Waarom niet, vragen PvdA en SP zich af. Minister Dijkgraaf ziet vooralsnog geen reden om zwangerschapsverlof voor hbo- en wo-studenten in de wet te verankeren. Er zijn andere regelingen waar deze studenten een beroep op kunnen doen, meent hij.

Dat staat ook in een speciale handreiking voor zwangere studenten en studerende ouders. Ze kunnen bijvoorbeeld uitstel krijgen van het bindend studieadvies en hun studiepunten mogen langer geldig blijven. Ook kunnen ze bij studievertraging een beroep doen op financiële steun uit het zogeheten ‘profileringsfonds’.

Maar universiteiten en hogescholen zijn zelf verantwoordelijk voor zulke regelingen. “Hierdoor is het per onderwijsinstelling verschillend welke voorzieningen er zijn”, staat in de handreiking.

Volgens Dijkgraaf blijken de studentendecanen goed bekend met de mogelijkheden, terwijl er maar weinig studenten voor zulke kwesties bij hen aankloppen. Toch serveert hij het idee niet af, want op verzoek van de Tweede Kamer buigen ambtenaren zich over de voor- en nadelen van zwangerschapsverlof en andere ouderschapsrechten voor studenten in het hoger onderwijs. Die ‘verkenning’ is nog niet afgerond. (HOP, BB)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.