Onderwijs

Krt Nws

AflossingDoor dit jaar drie nationale roeititels te veroveren, hoeft roeivereniging Laga weer geen 5400 gulden te betalen aan aflossing voor grond.

Laga werd in ’96 eigenaar van het stuk grond waarop het clubgebouw staat en kwam toen met de TU overeen dat de universiteit de aflossing kwijtscheldt als door bepaalde roeispresaties de naamsbekendheid en het imago van de TU worden versterkt.
Jaarverslag

De faculteit Informatietechnologie en Systemen (ITS) heeft deze week haar sociaal jaarverslag over het ‘bewogen jaar’ 1997 aan collegevoorzitter De Voogd uitgereikt. Het is de eerste keer dat een faculteit zo uitgebreid verslag doet van haar personele opbouw, verloop en het beleid daaromtrent. Zo draagt de faculteit, naast bestaande regelingen op centraal niveau, zelf ook bij in kinderopvang om jonge mensen aan te trekken en te behouden.
Ontvangst

De ‘milde ontgroeningsaspecten’ die onderdeel uitmaken van de ontvangsweek van de Hogeschool Delft, hebben deze week geleid tot een gesprek tussen de voorzitter van het college van bestuur, de studentendecanen en de studentenvereniging van die school. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van een klacht die een verontruste ouder had ingediend nadat de dochter haar deelname aan de niet-verplichte ontvangstweek staakte.
Tech women

De werkgroep Geschiedenis der Techniek (faculteit ITS) werkt dit weekeinde mee aan het Wereldhaven Festival in Rotterdam. Een aantal voorwerpen uit de collectie staat op de Müllerpier tentoongesteld in een tent van de Stichting Tech Women. Deze stichting wil techniek bekend maken bij het grote publiek, en het stereotype beeld van vrouwen in deze sector doorbreken. Voor meer informatie: http://www.tech-women.nl
Advies

Het college van bestuur wil bij de benoeming van hoogleraren af van de plichtmatigheid om advies in te winnen bij andere Nederlandse universiteiten. In plaats daarvan zou vaker informatie ingewonnen moeten worden bij buitenlandse zusterinstellingen. Dat past beter bij de positie die de TU wil verwerven, denkt het cvb. Bovendien zien Nederlandse hoogleraren elkaar steeds meer als concurrenten in plaats van collega’s – en een adviesaanvraag bij de concurrent ligt nu eenmaal niet voor de hand.


Aflossing

Door dit jaar drie nationale roeititels te veroveren, hoeft roeivereniging Laga weer geen 5400 gulden te betalen aan aflossing voor grond. Laga werd in ’96 eigenaar van het stuk grond waarop het clubgebouw staat en kwam toen met de TU overeen dat de universiteit de aflossing kwijtscheldt als door bepaalde roeispresaties de naamsbekendheid en het imago van de TU worden versterkt.
Jaarverslag

De faculteit Informatietechnologie en Systemen (ITS) heeft deze week haar sociaal jaarverslag over het ‘bewogen jaar’ 1997 aan collegevoorzitter De Voogd uitgereikt. Het is de eerste keer dat een faculteit zo uitgebreid verslag doet van haar personele opbouw, verloop en het beleid daaromtrent. Zo draagt de faculteit, naast bestaande regelingen op centraal niveau, zelf ook bij in kinderopvang om jonge mensen aan te trekken en te behouden.
Ontvangst

De ‘milde ontgroeningsaspecten’ die onderdeel uitmaken van de ontvangsweek van de Hogeschool Delft, hebben deze week geleid tot een gesprek tussen de voorzitter van het college van bestuur, de studentendecanen en de studentenvereniging van die school. Het gesprek vond plaats naar aanleiding van een klacht die een verontruste ouder had ingediend nadat de dochter haar deelname aan de niet-verplichte ontvangstweek staakte.
Tech women

De werkgroep Geschiedenis der Techniek (faculteit ITS) werkt dit weekeinde mee aan het Wereldhaven Festival in Rotterdam. Een aantal voorwerpen uit de collectie staat op de Müllerpier tentoongesteld in een tent van de Stichting Tech Women. Deze stichting wil techniek bekend maken bij het grote publiek, en het stereotype beeld van vrouwen in deze sector doorbreken. Voor meer informatie: http://www.tech-women.nl
Advies

Het college van bestuur wil bij de benoeming van hoogleraren af van de plichtmatigheid om advies in te winnen bij andere Nederlandse universiteiten. In plaats daarvan zou vaker informatie ingewonnen moeten worden bij buitenlandse zusterinstellingen. Dat past beter bij de positie die de TU wil verwerven, denkt het cvb. Bovendien zien Nederlandse hoogleraren elkaar steeds meer als concurrenten in plaats van collega’s – en een adviesaanvraag bij de concurrent ligt nu eenmaal niet voor de hand.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.